VNG wil meer zeggenschap gemeenten over windmolens

12 november 2015De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat gemeenten meer zeggenschap krijgen over windmolens op hun grondgebied. Nu hebben de provincies daar nog te veel over te zeggen, zegt de VNG in Binnenlands Bestuur.

Gemeenten moeten zelf kunnen kiezen hoe zij een bijdrage leveren aan de energietransitie: met windmolens, zonnevelden, aardwarmte of anderszins. Zij kunnen met betrokken partijen overleggen en kijken waar draagvlak voor is, meent de VNG.

Het Energieteam van de VNG onderzoekt nu hoe de zeggenschap meer bij de gemeenten terecht kan komen. De vereniging breekt in ieder geval niet het Energieakkoord open.

Uit het bericht van Binnenlands Bestuur
‘(…) “Maar we sorteren wel voor op na 2020: dan willen we nieuwe afspraken waarin meer ruimte is voor gemeenten om lokaal maatwerk te leveren.” Die mogelijkheid wordt nu in de weg gestaan door de afspraak tussen rijk en provincies over de verdeling van het aandeel mw wind-op-land per provincie, erkent Verhoeff [woordvoerder VNG]. Toch koos de VNG er twee jaar geleden bewust niet voor om het Energieakkoord alleen op onderdelen te ondertekenen. “Wij hebben onze steun aan het geheel van afspraken gegeven. Daardoor zitten wij nu als volwaardig gesprekspartner aan tafel.” (…)’

De VNG reageert hiermee op een petitie die een groep raadsleden uit het Noorden van het land vrijdag aanbood aan VNG-voorzitter Michael Sijbom.

Uit een bericht van Dagblad van het Noorden
‘(…) De petitie was een initiatief van het Veendammer raadslid Lies Zondag (fractie VUK) en Henk Linneman (Wakker Emmen) en werd ingediend namens een grote groep raadsleden. De ondertekenaars vinden dat de VNG duidelijk stelling moet nemen tegen windmolens vanwege de ondemocratische aspecten in het besluitvormingsproces die voortkomen uit de Rijkscoördinatieregeling. (…)’

Kamp haalt met die regeling de regie voor grotere windparken naar het Rijk, om zo de ontwikkeling ervan te versnellen. De ondertekenaars van de petitie verwijten de VNG dat ze, door het Energieakkoord te ondertekenen, niet de kant van hun leden heeft gekozen, maar die van Kamp.

Verzet in Noorden verhardt zich
Ondertussen verhardt het verzet tegen de bemoeienis van buiten de gemeenten zich. De gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze spanden een kort geding aan tegen de Staat. De regie over windmolens in de Veenkoloniën moet weer terug naar de provincie, vinden ze. En de gemeente Veendam reserveert 50.000 euro voor de juridische strijd van bewoners tegen een groot windpark aan de N33. De bewoners begonnen hun strijd met een brief naar de ombudsman waarin ze hem vragen een onderzoek in te stellen. ‘Ze vinden dat de noodzaak van wind op land niet is aangetoond en dat de onderbouwing onzorgvuldig is en gebaseerd op verouderde technologische informatie’, aldus Binnenlands Bestuur.

Bronnen
Binnenlands Bestuur, 11 november 2015: VNG wil pas op plaats provincies rond windmolens
Binnenlands Bestuur, 30 oktober 2015: Noorden verhardt strijd tegen Rijk om windparken
Dagblad van het Noorden, 6 november 2015: ‘VNG moet Noorden steunen bij strijd tegen windmolens’
Dagblad van het Noorden, 27 oktober 2015: Veendam houdt de rug recht
FluxEnergie, 16 oktober 2015: Kort geding tegen het Rijk om windmolens Veenkoloniën
Brief inwoners Veendam aan Ombudsman, 20 oktober 2015

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.