Volle kracht vooruit voor meer duurzame energie

Het CBS publiceerde vandaag de cijfers over de prestaties hernieuwbare energie. Het Nederlandse aandeel duurzame energie bedraagt 5,5%. Het betreft het jaar 2014, één jaar na het tot stand komen van het Energieakkoord. De zeer zwakke positie van Nederland op de Europese ranglijst is nog nauwelijks veranderd in 2014 ten opzichte van 2013. Wel is sprake van een begin van een versnelling van de groei. Waar de groei van duurzame energie tussen 2012 en 2013 gemiddeld zo’n 3% per jaar bedroeg, is het aandeel duurzame energie tussen 2013 en 2014 met ca. 15% gestegen. De NVDE concludeert dat de uitdaging onverminderd groot blijft. …. 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.