VoltaChem: ‘We gebruiken geen fossiele CO2’

VoltaChem: ‘We gebruiken geen fossiele CO2’

12 mei 2017Eerder deze week berichtten we over het innovatieprogramma VoltaChem dat experimenteert met de omzetting van CO2 in mierenzuur, dat dan bijvoorbeeld weer als brandstof gebruikt kan worden. We wezen daarbij ook nog eens op de bezwaren die prof. dr. Wim Turkenburg eerder via FluxEnergie ventileerde. VoltaChem is het daar niet mee eens.

Het VoltaChem-programma zet CO2 om in mierenzuur. ‘Door CO2 als grondstof te benutten en door duurzaam opgewekte energie te gebruiken, ontstaat CO2-neutraal mierenzuur.’ En dat kan gebruikt worden als brandstof, als opslagmedium voor waterstof en in de chemische industrie. VoltaChem noemt het omzettingsproces innovatief, uniek, duurzaam en een bijdrage aan de CO2-reductie.
Maar eerder dit jaar had de emeritus hoogleraar Wim Turkenburg  in een opiniebijdrage op FluxEnergie grote bezwaren geventileerd tegen dit hergebruik van CO2. ‘Voorstanders van zo’n ontwikkeling maken een faliekante denkfout. Door deze toepassingen komt de fossiele CO2 alsnog in de lucht. Dit moeten we nu juist voorkomen als we het klimaatvraagstuk op een houdbare wijze willen oplossen!’

VoltaChem was niet blij met onze verwijzing naar de kritiek van Turkenburg en de verwijzing is volgens VoltChem ook niet terecht: ‘Turkenburg geeft een reactie op een hele andere technologie (de staalfabriek ArcelorMittal in Gent wil uit fossiel CO2 (dan nog CO) ethanol maken) met hele andere parameters. Wij pleiten helemaal niet voor het gebruik van fossiel CO2. We benutten  CO2 die vrijkomt bij de vergassing van koeienmest; een biogene bron dus.’

We hebben de reactie voorgelegd aan Wim Turkenburg. Hij vindt dat VoltaChem niet erg duidelijk is over de bronnen van het gebruikte CO2, maar zet ook kanttekeningen bij het gebruik van biogeen CO2.

Uit de reactie van Turkenburg
‘(…) VoltaChem maakt in haar bericht van 9 mei j.l. niet echt helder waar de CO2 vandaan komt die men als grondstof wil gebruiken voor het maken van mierenzuur. Wel noemt VoltaChem in berichtgevingen als voorbeeld het gebruik van CO2 die van biomassa afkomstig is.
Op de website van VoltaChem staat een filmpje waarin wordt gesuggereerd dat het “dezelfde CO2 zou kunnen zijn” als de CO2 die afkomstig is het gebruik van benzine (zonder aan te geven hoe die CO2 dan afgevangen moet worden) en ook “CO2 die vrijkomt in de industrie”. Voor deze beide bronnen geldt thans dat het gaat om grijze CO2, dus CO2 die ontstaat bij het gebruik van fossiele brandstof.
Ook een plaatje op de website van VoltaChem suggereert dit. Daarin zie je dat als grondstof zowel biomassa als CO2 uit de industrie kan worden gebruikt.
Diverse partijen die in het VoltaChem programma samenwerken, nemen ook deel aan het ‘CO2 Smart Grid’ initiatief.  Het ‘CO2 Smart Grid’ wil onder meer fossiel CO2 gebruiken om brandstoffen zoals mierezuur te maken. Ik heb dit ‘spookrijden op de weg naar nulemissie van CO2’ genoemd. Het is goed te horen dat VoltaChem afstand neemt van het gebruik van fossiel CO2 en als bron alleen biogeen CO2 wil gebruiken. Het zou wel goed zijn dit heel helder te communiceren. Ook raad ik hen aan het filmpje (en de tekening) op hun website daarop aan te passen.
Overigens, ook bij het gebruik van biogeen CO2 voor het maken van brandstof moet een kanttekening worden gemaakt. We streven sinds het klimaatakkoord van Parijs mondiaal naar een temperatuurstijging op aarde, als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen door menselijk handelen, van maximaal 1,5 graad Celsius (t.o.v. pre-industrieel). Daarvoor is nodig dat we niet alleen naar nul-emissie van fossiel CO2 gaan, maar ook CO2 uit de lucht gaan halen en gaan vastleggen op aarde. Een manier om dat te doen is, door de CO2 die vrijkomt bij het gebruik van biomassa af te vangen en in principe voor eeuwig op aarde vast te leggen of ondergronds op te slaan. Biogeen CO2 gebruiken om er brandstof van te maken voor de transportsector is hiermee in strijd. Derhalve zullen de hoeveelheden biogeen CO2 die beschikbaar komen voor hergebruik naar verwachting (zeer) gering zijn, temeer daar niet iedereen overtuigd is van de duurzaamheid van grootschalig gebruik van biomassa.

Denkbaar is dat we over bijvoorbeeld 50 jaar CO2 uit de lucht kunnen halen via Direct Air Capture (DAC) om er producten van te maken, bijvoorbeeld koolstofvezels voor het maken van auto’s, windturbines of huizen.
Wellicht dat via DAC dan ook CO2 beschikbaar kan komen voor het maken van brandstoffen zoals mierenzuur. Beter lijkt echter om de waterstof die wordt gebruik bij het produceren van mierezuur direct als brandstof in te zetten en deze niet met CO2 te ‘vervuilen’. (…)’

Bronnen
Reactie van VoltaChem, reactie Turkenburg
Zie ook
FluxEnergie, 9 mei 2017: CO2 omzetten in mierenzuur en dat gebruiken als brandstof
VoltaChem, 9 mei 2017: Driving on CO2: VoltaChem scales up sustainable production of formic acid
Website VoltaChem
FluxEnergie, 25 januari 2017: Wim Turkenburg: ‘Spookrijden op de weg naar nul-emissie van CO2’
Foto: modelauto op mierenzuur, ontwikkeld door de TU Eindhoven. Still uit Z Today

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.