‘Vonnis Klimaatzaak geen game changer

150919-GameChanger

19 september 2015 – Anders dan velen dachten lijkt het vonnis is de Klimaatzaak van Urgenda géén ‘game changer’ te worden. Dat stelt De Correspondent die op een rij zette wat er na het vonnis allemaal gezegd en gedaan is.

Bij de bevolking is wel degelijk wat gebeurd, vindt De Correspondent: ‘(…) ‘Een ruime meerderheid van de Nederlanders (61 procent) wil dat het kabinet snel meer maatregelen neemt om […] opwarming van de aarde te helpen voorkomen,’ zo bleek uit een onderzoek dat Greenpeace en Milieudefensie hadden laten uitvoeren door TNS NIPO. (…)’

Maar bij de politiek lijkt er juist mínder beweging te zijn gekomen, concludeert auteur Jelmer Mommers. ‘Het lijkt de bestaande politieke verdeeldheid alleen maar te versterken.’
Het kabinet heeft aangekondigd tegen het vonnis in beroep te gaan én ondertussen het vonnis uit te zullen voeren.

Maar het kabinet maakt géén extra plannen
De Correspondent: ‘(…)Staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA, Verkeer & Milieu) heeft in dagblad Trouw gezegd dat 25 procent nu het ‘nieuwe doel’ van het kabinet is. Hoe ze dat wil uitvoeren, heeft ze nog niet uitgelegd. Ze kondigde alleen een onderzoek aan, dat eind 2015 af moet zijn. In de eerste helft van 2016 zal het kabinet dan aan de Kamer laten weten ‘welke vervolgstappen genomen zullen worden.’ Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft al aangegeven geen maatregelen te willen nemen die op gespannen voet staan met het Energieakkoord, dat hij – volgens afspraak – niet eerder dan eind 2016 wil evalueren. (…)’
De Correspondent wijst erop dat het kabinet weet dat zo’n proces niet snel genoeg is om kans te maken de CO2-doelstellingen te halen (onderzoek PBL en ECN). ‘Zo vlammend als het vonnis van de rechter was, zo stroperig is Den Haag.’
De Correspondent suggereert dat het kabinet voor een vertragingstaktiek gekozen heeft.
‘(…)Urgenda heeft er bij het kabinet op aangedrongen om te kiezen voor ‘cassatie in het belang der wet’ – een procedure waarin de Hoge Raad rechtstreeks wordt ingeschakeld om te oordelen over de vraag of de scheiding der machten correct is toegepast. En of deze zaak een precedent schept voor andere actiegroepen om hun gram bij de rechter te halen. Onder meer D66 en GroenLinks steunden deze oproep en drie van de vier juristen die werden uitgenodigd voor een hoorzitting over de klimaatzaak in de Tweede Kamer bevestigen dat alle principiële juridisch-staatsrechtelijke vragen in zo’n cassatie-procedure zouden kunnen worden beantwoord.
‘Ze zouden binnen een half jaar van ons af zijn,’ zegt Minnesma. Dat het kabinet toch in beroep gaat, werd door GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren ‘een bizar politiek signaal’ genoemd. (…)’

Aan het slot van de analyse van De Correspondent attendeert de auteur op de documentaire van de VPRO over de Klimaatzaak: ‘Kijken!’.
Wij voegen er aan toe m.b.t. het overzichtsverhaal van De Correspondent: ‘Lezen!’.

Bronnen
De Correspondent, 17 september 2015: De rechter verplichtte de staat tot meer klimaatactie. Wat is er met het vonnis gebeurd?  (Lidmaatschap De Correspondent kost € 6 per maand)
Aankondiging VPRO-documentaire:
FluxEnergie, 18 september 2015: Zondag VPRO-tv: documentaire over De Klimaatzaak

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.