‘Eerste brandstofcel in woonhuis’ toch geen primeur

'Eerste brandstofcel in woonhuis' toch geen primeur

29 september 2015 – ‘Voor het eerst is er een brandstofcel in een woonhuis geplaatst’. In Utrecht. Althans dat meldde de woningbouwcorporatie Bo-Ex. Maar uit reacties op het bericht bleek de primeur helemaal geen primeur. Ameland claimde twee jaar geleden al de ‘wereldprimeur’. En vijf jaar geleden experimenteerde een Australisch bedrijf er al mee. Tja.

Eerst het bericht zoals we dat kregen van woningbouwcorporatie Bo-Ex
‘(…) Bo-Ex heeft de primeur met de eerste brandstofcel energiecentrale voor haar huurders. Vandaag is de brandstofcel energiecentrale bij huurdersvereniging DeKasKo in gebruik genomen. Dit is voor het eerst dat in Nederland een brandstofcel wordt geplaatst in een woonhuis. Brandstofceltechnologie wordt in toenemende mate als belangrijke nieuwe energietechnologie beschouwd voor tal van oplossingen.
Het voordeel van deze manier van opwekken is dat een brandstofcel een besparing oplevert van 50% op het gebruik van primaire energie. Rekenen wij dit om in geld, dan is de verwachting, dat deze technologie een gemiddeld gezin een besparing van tussen de €500,- en €750,- per jaar gaat opleveren.
Projectleider André van Leeuwen van Bo-Ex: “We experimenteren samen met huurdersvereniging DeKasKo in Utrecht, Nefit/Bosch uit Deventer en Bos Installatiewerken uit Utrecht, met de nieuwe techniek voor het duurzaam opwekken van energie en warmte in woningen. Hiermee koppelen wij duurzaamheid en woonlastenverbetering aan de positie van mensen met een laag inkomen.”

Brandstofcel: eigen energiecentrale
Bij een brandstofcel is sprake van een systeem op gas dat zowel elektriciteit opwekt als warmte produceert. De brandstofcel zet in waterstof opgeslagen energie om in elektrische energie. De waterstof wordt onttrokken aan het aangevoerde gas. In de waterstofcel reageert de waterstof eerst met zuurstof, waarbij stoom vrijkomt. De warmte wordt gebruikt voor centrale verwarming en warmwater productie. Een omvormer zet de geproduceerde gelijkstroom om in wisselstroom voor het elektriciteitsnet.
Wat betekent overigens nog niet dat het zeker is dat de brandstofcel op korte termijn zal worden geïntroduceerd. Er is nog een lange weg te gaan: doel van dit demonstratieproject  is om zoveel mogelijk kennis en ervaring op te doen. Dit moet helpen om de brandstofcel-technologie verder te ontwikkelen tot een product dat seriematig kan worden geproduceerd tegen een marktconforme prijs. De geplaatste  brandstofcel maakt onderdeel uit van een groot  Europees project, en gaat voor een periode van 2 jaar worden getest aan de Nicolaasweg.
In de afgelopen jaren investeerde Bo-Ex fors in het verduurzamen van haar woningen. Duurzaamheid en energiebesparing zit in het dna van woningcorporatie Bo-Ex. “Maar wij brengen ook mensen bij elkaar, faciliteren en laten huurders zelf het initiatief en de verantwoordelijkheid nemen. Huurdersvereniging DeKasKo en Bos Installatiewerken ondersteunen ons hierbij.” Bos is een vooruitstrevende partij als het gaat om duurzame oplossingen voor bedrijven en particulieren. André van Leeuwen zegt hierover: “Dankzij deze innovatieve partijen kunnen we met slimme, duurzame maatregelen onze huurders helpen om energie te besparen en woonlasten te verlagen.” (…)’

Dan de claim van Ameland: ‘Wereldprimeur’. Uit een berioht van de Leeuwarder Courant van 15 november 2013
‘(…) Ameland krijgt een wereldprimeur met het intelligent opwekken van energie met brand- stofcellen. (…) Bij woningen en horecagelegenheden op het eiland komen 45 brandstofcel-eenheden van de Australische producent CFCL (Ceramic Fuel Cells Limited) te staan. (…) Het project is een initiatief van BlueGeneration en de gemeente Ameland. Ook dragen GasTerra, Li- ander, het Waddenfonds en de Provinsje Fryslân eraan bij. (…) Elke op Ameland geïnstalleerde brandstofcel heeft een maximaal vermogen van 1,5 kilowatt. De jaarlijkse productie is maximaal 13.000 kWh. Een gemiddeld huishouden verbruikt ongeveer 3500 kWh per jaar. (…)’

En dan de experimenten in Australië. Van hetzelfde bedrijf dat Ameland beleverde. Uit een bericht van Sync:
‘(…) Het Australische bedrijf Ceramic Fuel Cells. lijkt met de ontwikkeling van de solid oxide fuel cell (SOFC) het verst te zijn met deze vorm van decentrale energieopwekking. (…) Volgens de uitkomsten van een geslaagde proef in Australië kan met deze methode een middelgroot huis van stroom en warm water worden voorzien. De hoeveelheid opgewekte elektriciteit is zo groot dat slechts de helft voor eigen gebruik nodig is. De andere helft kan worden teruggeleverd aan het
energienet. De energiekosten zouden met tweederde omlaag kunnen. (…)’

De eerste? Ach, wat maakt het ook uit. Het belang van de onwikkeling is er niet minder om.

Bronnen
Bo-Ex, 22 september 2015: Eerste brandstofcel Nederland bij huurders Bo-Ex in gebruik
Leeuwarder Courant, 15 november 2015: Wereldprimeur Ameland met brandstofcellen
Sync, 15 september 2010: Brandstofcel verwarmt het huis van de toekomst

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.