Voorgestelde SDE+ tarieven baren zorgen

De bedragen die het Energieonderzoek Centrum Nederland noemt in haar conceptadvies voor de SDE+-regeling voor 2018, hebben tot veel onrust geleid. De voorgestelde subsidiebedragen zouden veel te sterk verlaagd zijn, menen verschillende marktpartijen. Zij hebben tot 18 augustus de tijd om op het conceptadvies te reageren. 

De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is bedoeld om de productie van hernieuwbare energie in Nederland te stimuleren. Het kent een gefaseerde openstelling, waarbij de goedkoopste technologieën als eerste in aanmerking komen voor subsidie. Om de bedragen te bepalen, vraagt het Ministerie van Economische Zaken jaarlijks advies aan het ECN, dat haar conceptadvies dit jaar samen met DNV GL en TNO opstelde. Belanghebbenden kunnen tot 18 augustus op de conceptvoorstellen reageren, voordat deze definitief vastgesteld worden.

Onverwacht lage conceptbedragen

De SDE+-regeling vergoedt het verschil tussen de productiekosten en de marktprijs van hernieuwbare energiebronnen als waterkracht, zonne-energie, windenergie, geothermie, waterzuivering, thermische conversie van biomassa, vergisting, en bestaande installaties voor vergisting en thermische conversie. Per technologie wordt bovendien een basis(energie)prijs vastgesteld, die de ondergrens voor het correctiebedrag vormt. De gesuggereerde subsidiebedragen voor 2018 vallen voor veel belanghebbenden onverwacht laag uit, constateert energiekrant Energeia.

“Bij nieuwe projecten werken we (…) wel efficiënter, maar niet zodanig dat het een verlaging van de SDE+ rechtvaardigt”, stelt Martin van der Hout van de Dutch Association Geothermal Operators (Dago) in Energeia. “De co-producten zijn in werkelijkheid duurder dan ECN heeft berekend”, zegt Martin van Warmerdam, business developer voor biogasinstallaties in het energiedagblad, “en de kosten voor de afvoer van de restproducten is ook hoger dan ingeschat.” Ook Nuon’s Ariane Volz zegt niet helemaal te begrijpen waar de concepttarieven op zijn gebaseerd. “Een daling van meer dan 15% ten opzichte van 2017. Dat is best fors.” Zelfs Tessa Felix, woordvoerder van Windunie, geeft in Energeia’s polsing aan dat de conceptbedragen harder achteruit zijn gegaan dan verwacht.

‘veiligheid komt in het geding ‘

In een ingezonden brief in het Solar Magazine constateert Leendert Florusse, directeur van Rooftop Energy dat de ECN-adviseurs zich hebben geconcentreerd zich op de kostendaling en schaalvergroting in deze sector, maar er onvoldoende bij hebben stilgestaan dat een subsidieverlaging ook risico’s met zich mee brengt. De veiligheid van pv-installaties staat steeds meer onder druk, signaleerde het magazine al eerder, en de overheid handhaaft haar eigen normen onvoldoende.

Daarnaast worden geen trends onderscheiden die leiden tot kostenstijgingen, meent Florusse. “Vanuit de branche zelf en vanuit de verzekeringswereld worden steeds sterkere veiligheidseisen gesteld. Bliksembeveiliging, brandbeveiliging, overspanningsbeveiliging, … ze drijven allemaal de kosten van een pv-installatie op. Dat is terecht. De nadruk van het advies op simpele kostendaling speelt de cowboys in de branche in de kaart.”

Ook Frank Schoof, voorzitter van het Platform Geothermie, voorziet problemen. “Aan de ene kant horen we van de toezichthouder SODM [Staatstoezicht op de Mijnen] dat de kwaliteit omhoog moet en dat er niet bezuinigd moet worden”, ziet hij in Energeia, “aan de andere kant gaat de vergoeding omlaag”.

Bronnen:

  • Energeia, 14 augustus 2017, ‘Voorstel SDE+ voor 2018 valt de markt rauw op het dak’
  • Energieonderzoek Centrum Nederland, 25 juli 2017, ‘Conceptadvies basisbedragen SDE+2018
  • Solar Magazine, ‘Ingezonden brief | SDE+-advies ECN: conceptadvies of beleidsadvies?’

Foto: Money by moerschy, via Pixabay. CC0 Creative Commons, Free for commercial use, No attribution required

Auteur: Klaartje Jaspers

1 reactie op “Voorgestelde SDE+ tarieven baren zorgen”

Duurzame Brabanders|02.09.17|13:38

Dit soort tarieven worden natuurlijk vast gesteld in overleg met lobbyclubs, zoals NWEA.
DUS is de conclusie, NWEA wil stoppen met de gebruikelijke projectaanpak bij windparken op het land.
Daarbij wordt zo veel mogelijk geld geleend van de bank, en krijgt die dus ook een groot deel van de SDE subsidie.
Dus,
of NWEA stopt met wind op land
of ze hebben een ander model moeten accepteren.

De echte kostprijs van wind op land is ook maar 4 cent

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.