Voorlopig nog geen besluit over gaswinning op Terschelling

3 maart 2016 – De Terschellingers die gisteren met 65.000 handtekeningen naar Den Haag waren gegaan, wachtte een teleurstelling: minister Kamp zal pas na de zomer beslissen over wel of geen gaswinning op Terschelling.

De eventuele gaswinning op Terschelling was gisteren ook onderwerp van debat in de Tweede Kamer.
Marian Thieme van de Partij voor de Dieren: ‘Ons werelderfgoed, de Waddenzee, wordt bedreigd door nieuwe aanvragen voor gasboringen. De Kamer heeft via een motie [27 oktober 2015]duidelijk nee gezegd tegen gasboringen op Terschelling. De minister heeft boringen op de korte termijn uitgesloten, maar op de langere termijn blijft er onzekerheid bestaan. Ik hoor graag van de minister hoe hij de wens van de Kamer gaat uitvoeren en een einde gaat maken aan de onzekerheid voor alle mensen op Terschelling.’
O.a. de ChristenUnie, de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren spraken zich tégen een boring op Terschelling uit. Ook de PvdA (‘Kan de minister toezeggen dat er tot het einde van de kabinetsperiode geen nieuwe mijnbouwvergunningen worden afgegeven voor Terschelling?’)
Minister Kamp benadrukte echter dat hij aanvragen voor gaswinning niet zomaar kan afwijzen. ‘Pas als die nieuwe wetgeving er is, zal ik de lopende procedure voortzetten op grond van de nieuwe wetgeving.  Dat betekent dat er op dit moment niks gebeurt, in overeenstemming met de wens van de Kamer. Of ik daarna nog steeds in overeenstemming met de wens van de Kamer zal handelen, zal blijken als ik de nieuwe wettelijke procedure op die aanvraag ga toepassen.’

Uit een bericht van de Leeuwarder Courant
‘(…) Volgens Annet van Essen van de vereniging GasTvrij Terschelling betekenen de uitspraken van Kamp voorlopig ,,doorgaan met actievoeren”. Gisteren bood een delegatie van de vereniging 64.167 handtekeningen aan Kamerleden aan van mensen die tegen de gaswinning bij Terschelling zijn. Onder anderen Aukje de Vries (VVD), Henk Krol (50+) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) namen de handtekeningen in ontvangst. Op de tafel van Kamp had PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi een stuk Terschellinger pondkoek met een afbeelding van het actiesymbool Lobke achtergelaten. Volgens Van Essen zorgde de geste voor een grijns op het gezicht van de minister. De afvaardiging moest de vergadering voortijdig verlaten: de laatste boot zou anders zonder hen vertrekken. (…)’

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Ruim 64.000 mensen hebben hun handtekening gezet tegen gaswinning op het Waddeneiland. “Wie wil boren op een eiland is niet goed snik”, zong de actiegroep in een protestlied. (…) Minister Kamp van Economische Zaken gaf eerder aan boringen op Terschelling te overwegen. In april zei hij daarover: “Gas hebben we natuurlijk wel nodig, elke week hoor ik dat we ergens tegen zijn.” Buiten belastingopbrengsten is gaswinning de belangrijkste inkomstenbron voor de overheid. (…) Actiegroep GasTvrij zal het lied Lekker laten zitten…(die paar kuub gas) voorlopig blijven zingen. “Want, dan wist je, net als ik. Wie wil boren op het eiland, is dus echt niet snik.” (…)’

Lekker laten zitten… (die paar kuub gas) door “Eilanders en Badgasten” (5’51”)

Bronnen
Tweede Kamer, 2 maart 2016: Woordelijk verslag 59e vergadering
Leeuwarder Courant, 3 maart 2016: Besluit gaswinning uitgesteld (via Blendle)
NOS, 2 maart 2016: ‘Wie wil boren op een eiland is niet goed snik

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.