Voorstel BritNed voor wijzigen veilingregels langetermijncontracten transport elektriciteit

Zienswijze en consultatie
BritNed heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gevraagd gewijzigde congestiebeheersprocedures goed te keuren. Dit is de manier waarop een netbeheerder omgaat met een tekort aan capaciteit op zijn net.
De wijzigingen gaan over de regels voor het veilen en gebruiken van landsgrensoverschrijdende capaciteit voor jaar- en maandtransporten van elektriciteit. BritNed is de beheerder van de elektriciteitskabel tussen Engeland en Nederland.
De wijzigingen vloeien voort uit overleg tussen de verschillende transmissienetbeheerders in Europa. ….

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.