Voorstel TenneT voor wijzigen veilingregels langetermijncontracten transport elektriciteit

Zienswijze en consultatie
TenneT heeft een verzoek ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor het goedkeuren van gewijzigde congestiebeheersprocedures. Het wijzigen van deze procedures moet uitmonden in het aanpassen van de veilingregels voor langetermijncontracten bij het grensoverschrijdend transport van elektriciteit. Met het verzoek worden de regels gewijzigd over het veilen en gebruiken van landsgrensoverschrijdende capaciteit voor jaar- en maandtransporten, de zogenaamde langetermijncontracten. De wijzigingen vloeien voort uit overleg tussen de verschillende transmissienetbeheerders in Europa. ….

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.