Meer uitval stroom: vorig jaar gemiddeld een half uur

160301-Stroiomstoring

1 maart 2016 – Een huishouden had vorig jaar gemiddeld 32,9 minuten geen stroom als gevolg van een storing. Hiervan komen 12,2 minuten voor rekening van de grote stroomstoring van 27 maart 2015 in Noord-Holland en Flevoland door uitval in hoogspanningsstation Diemen. Hiermee is de jaarlijkse uitvalduur 29% hoger dan het vijfjaarlijks gemiddelde.

Dat blijkt uit de jaarlijkse stroomstoringscijfers van brancheorganisatie Netbeheer Nederland.

Uit het persbericht van Netbeheer Nederland
‘(…) Het aantal elektriciteitsstoringen daalde in vergelijking met het vijfjaarlijks gemiddelde wel met 3%. Ook het gemiddeld aantal getroffen klanten per onderbreking nam af (-10%) evenals de gemiddelde onderbrekingsduur van een stroomstoring (-5%). Het aantal storingsminuten voor gas is met 2,15 minuten 34% beter dan in 2014. Het cijfer in dat jaar werd sterk beïnvloed door een grote gasstoring in Apeldoorn.

Graafwerk belangrijkste storingsoorzaak
Het Nederlandse energienet is één van de meest betrouwbare netten van Europa. De belangrijkste oorzaak van gas- en stroomstoringen is nog steeds graafschade. Op het laagspanningsnet zijn 4331 (26%) van de in totaal 16932 stroomstoringen hierdoor veroorzaakt. Een sluimerende storing en veroudering / slijtage zijn andere belangrijke oorzaken. Sluimerende storingen worden vaak veroorzaakt door graafschades die in het verleden zijn opgetreden, maar pas later tot een storing leiden. Op het hele energienet is overigens wel een daling van het aandeel graafschades in de storingen te zien. Dit iste danken aan de structurele gezamenlijke aandacht van alle partijen in de afgelopen jaren voor het voorkomen van graafschade.

Netbeheerders investeren jaarlijks ruim twee miljard euro
Een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening vormt een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van de samenleving. De netbeheerders investeren jaarlijks ruim twee miljard euro in het energienet. Onder meer in nieuwe technologie, zoals storingssensoren die het mogelijk maken om een storing sneller te lokaliseren en zo duur en omvang van een eventuele storing te verkleinen. Daarnaast willen de netbeheerders het energienet klaarmaken voor een toekomst waarin steeds meer duurzame energiebronnen worden benut.

Gemiddelde stroomstoring duurt kleine vijf kwartier
Uit de in opdracht van de netbeheerders door KIWA en Movares Energy geanalyseerde cijfers blijkt, dat een gemiddelde elektriciteitsstoring 75,3 minuten duurt. Klanten kunnen een gas- of stroomstoring bij de netbeheerder melden via 0800-9009. Actuele informatie over storingen kan worden ingezien op www.gasenstroomstoringen.nl. (…)’

Bronnen
Netbeheer Nederland, 1 maart 2016: In 2015 gemiddeld 32,9 minuten geen stroom

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.