Waarom niet nog minder gas in Groningen oppompen?

5 augustus 2016We kregen een lezersvraag: ‘Waarom is nog minder gas uit Groningen halen eigenlijk niet mogelijk?’ We vroegen GasTerra naar het antwoord. 

De lezersvraag
‘(…) Ik verbaas mij al tijden over de halsstarrige en ontkennende houding van minister Kamp/Shell/ NAM inzake de schade van bodemdaling en waterbeheer als gevolg van de gaswinning met name in Groningen. Uit alles blijkt dat minder gas leveren onmogelijk is. Mijns inziens komt deze houding niet doordat de vergoeding van de schade zo duur is, maar door de draconische boeteclausules in de leveringscontracten.
Volgens mij is Nederland failliet als we niet meer aan onze contractuele leveringsverplichtingen van aardgas, die nog 30 jaar doorlopen, kunnen voldoen.
Het alternatief is om aardgas in te kopen bij Rusland bijvoorbeeld, maar dan is er waarschijnlijk niets meer aan te verdienen. Deze insteek vind ik in de journalistiek nergens terug, maar zal m.i. veel verklaren over de houding van ministeries en maatschappijen. Kunt u uw journalistieke licht eens laten schijnen over deze materie? (…)’

Het antwoord van GasTerra
‘(…) Nog minder Groningengas leveren is inderdaad niet mogelijk, maar niet om de redenen die de vragensteller noemt. Het gaat hier helaas om een veel voorkomend misverstand. De leveringscontracten van GasTerra met energiebedrijven in binnen- en buitenland beïnvloeden de totale fysieke vraag naar Groningengas niet.
Die wordt bepaald door de behoefte van de eindgebruikers, de klanten van de energiebedrijven. Als je GasTerra met zijn contracten vandaag zou opheffen, zou je morgen weer nieuwe contracten nodig hebben, waarmee dezelfde fysieke markt moet worden bediend. De tientallen miljoenen huishoudens, bedrijven, instellingen en industrieën in Noordwest Europa die afhankelijk zijn van dit gas, hebben er namelijk wettelijk recht op om niet in de kou te worden gezet. Het is dus niet primair een kwestie van geld maar van leveringszekerheid. De minister moet hier – naast de gevolgen van de gaswinning in Groningen – voor zijn productiebesluiten rekening mee houden.
Wat betreft het Russisch gas nog dit: dat is net als vrijwel al het andere aardgas ter wereld hoogcalorisch gas, in tegenstelling tot het Gronings gas, dat laagcalorisch is.
Hoogcalorisch gas kan op Groningenkwaliteit worden gebracht door het te mengen met stikstof. De mengcapaciteit is echter bij lange na niet voldoende om de fysieke vraag te kunnen compenseren. De stikstofinstallaties draaien nu al op volle toeren, juist om het Groningengas te ontzien. Om de vraag naar Groningengas structureel te kunnen verminderen, moeten de ketels waarin het gas wordt verbrand, worden omgebouwd of vervangen. Er lopen reeds programma’s om dit te doen, maar het zal nog tot zeker 2030 duren, voordat deze enorme klus (immers: tientallen miljoenen huishoudens, bedrijven, enz.) is geklaard. (…)’

Bronnen
Mailtjes van de lezer en van GasTerra

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.