Waarom voert de industrie zeer rendabele energiebesparingen niet uit?

3 maart 2017 – Negentig procent van zeer rendabele besparingsmogelijkheden (met een terugverdientijd van 2,5 tot 5 jaar) wordt door de industrie niet uitgevoerd. Ondanks de financiële aantrekkelijkheid blijkt de financiering toch een probleem.

Uit een bericht van Energie Nederland
‘(…) Uit onderzoek van FME blijkt dat van de besparingsprojecten met een terugverdientijd tussen de 2,5 en 5 jaar negentig procent niet wordt uitgevoerd. Dat is opmerkelijk omdat de projecten maatschappelijk en economisch gezien zeer rendabel zijn. (…) Op 23 februari jl. kwamen op initiatief van Energie Nederland en FME ruim 30 experts bij elkaar om te bespreken hoe barrières uit de weg kunnen worden geruimd die energiebesparingsprojecten bij (energie-intensieve) bedrijven hinderen. De experts kwamen uit de technologische industrie, energiesector, energie-intensieve industrie en de financiële wereld (banken en private equity). (…)
Tijdens de bijeenkomst werd ruime aandacht besteed aan het onderwerp financiering. Vanuit de zijde van de overheid werd uitleg gegeven over NL-Invest en de daaraan gekoppelde Energie Transitie Faciliteit. Deze faciliteit maakt het mogelijk om het eigen vermogen van systeem- en technologieleveranciers te versterken zodat meer projecten via een vorm van ‘servitization’ (het aanbieden van een kapitaalgoed als dienst) aangeboden kunnen worden.
Een dergelijke dienstverlening kan een alternatief bieden voor diepte-investeringen door bedrijven die willen besparen. Dit model heeft kansen maar (mogelijk) ook beperkingen. In de komende maanden wordt door experts gewerkt aan een verder uitgewerkt financieringsmodel. (…)’

Uit een bericht van FME
‘(…) Een belangrijke barrière wordt gevormd door de manier waarop projecten worden gefinancierd. Grote projecten komen vaak ten laste van het investeringsbudget en hebben daarmee direct invloed op de financiële ratio’s van het bedrijf. Door de financiering elders in de waardeketen te plaatsen en de investering aan te bieden als dienst kan dit worden voorkomen. Tegelijk heeft deze werkwijze ook beperkingen en is voor een succesvolle toepassing van deze alternatieve methode een goede regie in de waardeketen noodzakelijk. Deze ontbreekt in de meeste gevallen. (…)’

Bronnen
Energie Nederland, 28 februari 2017: Financiering is cruciaal voor succesvolle energiebesparing industrie
FME, 27 februari 2017: Experts: ketenregie onmisbaar voor succesvolle energiebesparing industrie
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.