Waarom willen Shell en BP meer betalen voor CO2-uitstoot?

5 juni 2015 – De NRC staat uitvoerig stil bij de vraag waarom zes grote Europese energieconcerns pleiten voor een hogere prijs voor CO2-uitstoot. Ze willen zekerheid over het energiebeleid, concludeert de krant.

De zes vroegen de regeringsleiders op de klimaattop in december in Parijs alles op alles te zetten voor een serieuze prijs voor CO2-uitstoot. Met vijf vragen houdt de NRC de opmerkelijke stap van de energieconcern tegen het licht. Dit zijn de conclusies van de krant:

  • Betalen voor de CO2-uitstoot maakt het aantrekkelijker zuinig te zijn met brandstof en over te stappen op schonere energiebronnen.
  • De prijs voor emissiecertificaten is nu te laag (hooguit € 10) en zou € 40 tot € 100 moeten zijn.
  • De energieconcerns willen dit echt. In hun brief aan de VN schrijven zij: ‘We hebben wereldwijd regeringen nodig die zorgen voor helder, stabiel, op de lange termijn gericht, ambitieus beleid. Dat zou onzekerheden verminderen en kunnen bijdragen aan het stimuleren van investeringen in de juiste schone technologie en de juiste grondstoffen op het juiste moment.’ De NRC concludeert: ‘Oliemaatschappijen hebben veel emissierechten nodig, maar zijn bereid een hoge koolstofprijs te accepteren als ze daarvoor zekerheid terugkrijgen.’
  • Bedrijven als Shell gaan zich meer en meer op gas richten. Chad Holliday van Shell: ‘Doel is: van gas ook op de langere termijn een schone brandstof maken.’ De NRC concludeert: ‘Door een hogere CO2-prijs kan gas gemakkelijker concurreren met steenkool.’
  • De laatste conclusie van de NRC is tamelijk somber: ‘Veel landen zullen om uiteenlopende redenen bezwaar maken. Australië (groot exporteur van steenkool), Canada (dat zijn zwaar vervuilende teerzanden wil exploreren), Saoedi-Arabië (met een economie die leunt op de olie-export) en veel Oost-Europese landen (met verouderde energiecentrales) vrezen dat een hoge koolstofprijs hen onevenredig zwaar zal treffen. Die gordiaanse knoop is voorlopig nog niet doorgehakt.’

Bronnen  
NRC, 5 juni 2015: Laat ons betalen, zeggen Shell en BP (betaalde toegang)
FluxEnergie, 2 juni 2015: Europese olieconcerns pleiten voor een uniforme CO2-heffing

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.