Waddenvereniging geschokt: Bodem Waddenzee blijft ook dalen als gaswinning stopt

Waddenvereniging geschokt: Bodem Waddenzee blijft ook dalen als gaswinning stopt

5 mei 2017De bodemdaling van de Waddenzee door gaswinning is moeilijk te voorspellen en gaat, ook als de gaswinning stopt, nog decennia door. Dat blijkt uit een onderzoek van de NAM. De Waddenvereniging waarschuwt dat het unieke karakter van de Wadden op het spel staat.

Als nu gestopt wordt met gaswinning in de Waddenzee, vertraagt dat de bodemdaling. Dat concludeert de NAM in een onderzoek naar bodemdaling bij Ameland. Maar de daling gaat nog decennia door. Ook blijkt uit het rapport dat de bodemdaling moeilijk te voorspellen is. De NAM vergeleek de voorspellingen met de werkelijke bodemdaling van de afgelopen dertig jaar en komt tot de conclusie dat de modellen verbeterd moeten worden.

De Waddenvereniging is geschokt.

Uit een bericht van de Waddenvereniging
‘(…) De Waddenvereniging wil dat de overheid ingrijpt. De stelling dat gaswinning onder het Waddengebied onder de huidige voorwaarden veilig kan, is immers nu niet langer houdbaar. In 2013 heeft de Waddenvereniging met minister Henk Kamp van Economische Zaken en met de NAM concrete afspraken gemaakt over onderzoek naar de betrouwbaarheid van de voorspellingen van bodemdaling en de beheersbaarheid van de bodemdaling bij de Waddenzee. De aanleiding was dat de NAM fors meer gas wilde winnen uit één van de gasvelden onder de Waddenzee en er werd getwijfeld aan betrouwbaarheid van de voorspellingen en beheersbaarheid. Het betrouwbaar voorspellen van de bodemdaling is essentieel omdat de bodem van het Werelderfgoed niet meer mag dalen dan door de natuurlijke processen kan worden aangevuld. Als de bodem te snel daalt, verdwijnen de karakteristieke wadplaten, of vallen ze minder lang droog. Dat zet het unieke karakter van dit natuurgebied op het spel. (…)
“Hoe lang kun je nog doorgaan met gaswinning onder het Werelderfgoed als je de bodemdaling niet goed kunt voorspellen en er vervolgens ook geen noodrem is om de bodemdaling te stoppen als het mis dreigt te gaan”, vraagt Esme Gerbens van de Waddenvereniging zich af. De vereniging vindt dat de studie onvolledig is uitgevoerd en vindt het schokkend dat de NAM na vier jaar onderzoek niet in staat is om voldoende betrouwbaar de bodemdaling te voorspellen. (…)’

De Waddenvereniging heeft zich altijd verzet tegen gaswinning in de Waddenzee.

Uit een bericht van Trouw
‘(…) De Waddenzee heeft de beschermde status van Werelderfgoed. Economische activiteiten zijn niet verboden, maar wel aan strenge voorwaarden verbonden. Aan de toestemming voor de boringen is jarenlange politieke strijd vooraf gegaan, waarbij links tegen was en de VVD voor. Het CDA heeft een periode gehad van verzet, maar sprak zich uiteindelijk toch weer uit voor de boringen. Er zou worden geboord ‘met de hand aan de kraan’: als de bodem te veel zou dalen, dan zou er worden gestopt. “De studie van de Nam laat nu zelf zien dat van dat hele verhaal niks is terechtgekomen”, zegt Gerbens van de Waddenvereniging. (…)’

Het Staatstoezicht op de Mijnen brengt naar verwachting volgende week zijn oordeel over de studie uit aan minister Kamp, aldus Trouw.

Bronnen
NAM, rapport, Addendum to report “Ensemble Based Subsidence application to the Ameland gas field – long term subsidence study part two (LTS II)” (pdf)
Waddenvereniging, 4 mei 2017: Schokkende resultaten onderzoek lange termijn effecten gaswinning Waddenzee
Trouw, 4 mei 2017: Waddenvereniging schrikt van gevolgen gasboringen

Foto: Waddenvereniging

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.