Waddenvereniging vraagt hulp van pensioenfondsen tegen gaswinning

Waddenvereniging vraagt hulp van pensioenfondsen tegen gaswinning

27 juni 2016De Waddenvereniging heeft in een rapport twaalf grote instellingen getraceerd die investeren in gaswinning onder de Waddenzee. Daaronder zijn ook drie Nederlandse investeerders. De Waddenvereniging vraagt pensioenfondsen te helpen bij het beschermen van de Waddenzee.

Uit het persbericht van de Waddenvereniging
‘(…) Twaalf grote instellingen, waaronder drie Nederlandse, investeren in gaswinning onder de Waddenzee. (…) Vaak verschuilen ze zich achter bestaand beleid van regeringen. Zo lang gaswinning wordt toegestaan lijken zij niet te aarzelen er geld mee te verdienen. Met de publicatie van dit rapport wijst de Waddenvereniging grote internationale banken als Barclay’s en de Royal Bank of Canada, maar ook de Nederlandse pensioenfondsen ABP, PFZW en Delta Lloyd, op de macht die ze hebben om het tij te keren. De Waddenvereniging vraagt elke investeerder om nu duidelijk te maken of zij een wettelijk verbod voor het zoeken en opboren van olie- en gasvoorraden onder kwetsbare gebieden als het Werelderfgoed Waddenzee kunnen en willen steunen. (…)
Vier internationale mijnbouwbedrijven zijn van plan om extra aardgas te winnen onder of bij het Werelderfgoed Waddenzee. Het gaat om het Nederlandse bedrijf Tulip Oil (Terschelling), de Franse multinational Engie. (Schiermonnikoog), het Canadese bedrijf Vermillion Energy Inc. (Harlingen) en het Nederlands/Amerikaanse bedrijf NAM (Ternaard). Stuk voor stuk particuliere bedrijven, die hun plannen alleen kunnen uitvoeren met het geld van investeerders. (…) De Waddenvereniging wist er twaalf op te sporen en stuurde ze in februari een brief met de oproep hun investeringen in gaswinning in en bij het Werelderfgoed Waddenzee te heroverwegen. (…) Over het algemeen blijkt dat investeerders liever geen standpunt innemen over de gaswinningsprojecten die ze financieren. Maar al te gemakkelijk wordt verwezen naar de Nederlandse overheid. (…)
Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging: “Nu 80% van fossiele reserves wereldwijd in de bodem moet blijven zitten, kan je als investeerder niet volstaan met wijzen naar bestaand overheidsbeleid. Het beleid moet veranderen. Een wettelijk verbod op nieuwe winningen van fossiele brandstoffen die nu nog onder de Waddenzee zitten is hard nodig. Minister Kamp zal dit nooit uit zichzelf voorstellen hebben we nu gemerkt. Logisch ook, want onder zijn politieke verantwoordelijkheid investeert de Nederlandse regering zelf ook in gaswinning onder de Waddenzee. Vandaar onze oproep aan alle grote financiële instelling om ons te helpen zo’n wetswijziging voor elkaar te krijgen.”

Een wettelijk verbod op de winning van gas dat nu nog onder het waddengebied zit is geen onredelijke vraag. (…)’

 

Bronnen
Waddenvereniging, persbericht, 23 juni 2016: Pensioenfondsen en minister investeren in gaswinning Waddenzee
Waddenvereniging, rapport: The steering power of money (or lack of it) (pdf, 30 pag.)
Foto: Waddenvereniging

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.