Warmtelozing door elektriciteitscentrales verder gedaald

Warmtelozing door elektriciteitscentrales verder gedaald

22 juli 2016De warmtelozing door elektriciteitscentrales is verder gedaald. Dat constateert het Compendium van de Leefomgeving (op basis van cijfers tot en met 2012). Het koelwaterverbruik is ook iets afgenomen. De belangrijkste oorzaak: een lagere elektriciteitsproductie.

Uit een bericht van het Compendium voor de Leefomgeving
‘(…) Elektriciteitscentrales gebruiken grote hoeveelheden oppervlaktewater voor koeling tijdens de productie van elektriciteit. De benodigde hoeveelheid koelwater hangt onder andere af van de lokale watertemperatuur van het oppervlaktewater. Is deze hoger dan is meer water nodig voor koeling omdat de temperatuur van het te lozen water niet te veel mag oplopen. Dit resulteert in een hoger gemiddeld koelwaterverbruik. In 2010 en 2011 zijn 2 nieuwe centrales geopend waardoor het gemiddeld verbruik in 2011 iets is gestegen als gevolg van de opstartfase van deze installaties. In 2012 is de productie ingekrompen, waardoor zowel het totale als gemiddelde koelwaterverbruik weer is gedaald.
Los van de fluctuaties in het koelwaterverbruik, blijft de totale hoeveelheid via koelwater afgevoerde warmte dalen ten opzichte van de totale elektriciteitsproductie, vanwege een efficiënter brandstofverbruik bij moderne centrales en vanwege leveringen van warmte in de vorm van warm water en/of stoom.
Afgezien van incidentele lozingen bevat koelwater nauwelijks verontreinigingen. Desondanks hebben koelwaterlozingen een negatieve invloed op het ontvangende oppervlaktewater. De grote opwarming van het oppervlaktewater kan leiden tot vissterfte als gevolg van een lager zuurstofgehalte. Verder leidt opwarming tot excessieve algengroei, de groei van blauwalgen en het optreden van botulisme. In warme en droge perioden kunnen situaties ontstaan waarbij de elektriciteitsproductie niet meer ongestoord kan plaatsvinden zonder overschrijding van koelwaternormen. (…)’

Schermafdruk 2016-07-22 07.01.58

Bronnen
Compendium voor de Leefomgeving, 19 juli 2016: Koelwaterverbruik en warmtelozing door elektriciteitscentrales, 1981-2012
Foto: Amercentrale te Geertruidenberg (RWE/Essent). (Still uit dronebeelden van Wouw Luchtopnames)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.