‘Warmtenet is een moderne vorm van sovjet dwingelandij’

7 april 2017NRP, het platform voor transitie en renovatie (voor de gebouwde omgeving), laat in een column de architectuurhistoricus Vincent van Rossem stevig uithalen naar verplichte aansluiting op een warmtenet. ‘Een moderne vorm van sovjet dwingelandij.’

De inmiddels gepensioneerde hoogleraar dr. Vincent van Rossem (UvA) kan zeker evengoed mopperen als zijn broer Maarten van Rossem.

Uit zijn column op NRP, het platform voor transitie en renovatie
‘(…) 
Je zal maar in de stad wonen en, erger nog, in een corporatiewoning. Dan beslissen namelijk het gemeentebestuur en de huisbaas op wat voor fornuis er gekookt gaat worden. Het is in Amsterdam al jaren gebruikelijk om nieuwbouwwijken niet meer te voorzien van een gasaansluiting. De bewoners krijgen een verplichte aansluiting op het warmtenet dat afvalwarmte levert uit de centrale van de NUON en de vuilverbrander. De burger heeft geen enkele keuze, de NUON is eigenaar van de infrastructuur en monopolist.

Afvalwarmte
Gelukkig begint er verzet te rijzen tegen deze moderne vorm van sovjet dwingelandij. Woningcorporatie De Key wil daar niet meer aan mee doen. De afvalwarmte is namelijk helemaal niet duurzaam, de centrale in Amsterdam is nota bene een kolencentrale en huisvuil verbranden is ook al niet meer van deze tijd. In Zuid-Holland moet een warmtenet komen om de Rotterdamse olie-industrie van een probleem af te helpen. Zoiets heet een gotspe, 500.000 huishoudens zijn de klos. De Key wijst erop dat er modernere en werkelijk duurzame bronnen van energie bestaan die de burger een keuzemogelijkheid bieden.

Energieverbruik
Het lijkt mij redelijk om dan voorlopig ook maar de keuze voor gas te bieden. Maar het tegendeel gebeurt. De Amsterdamse woningcorporaties hebben een afspraak met de gemeente om bij 10.000 bestaande woningen de gasaansluiting weg te halen. Hopelijk neemt iemand de moeite om daarover te procederen, want zo ontstaat ernstige rechtsongelijkheid tussen huurders en eigenaren. Vroeger had het energiebedrijf aansluitplicht, zelfs krakers kregen gas en stroom. Zolang er nog (vracht!!)auto’s rondrijden die grote hoeveelheden CO2 uitstoten, zal toch geen enkele rechter van mening zijn dat zo’n draconische maatregel passend en redelijk genoemd kan worden. Met als argument dat het energiegebruik van huishoudens volkomen marginaal is.

CO2
Natuurlijk moet er iets gedaan worden aan de mondiale CO2 uitstoot maar het warmtenet is een schijnoplossing die de machteloze burger wordt opgedrongen. Over elektrisch autorijden kunnen politici vrijblijvend onrealistische praatjes verkopen, maar daadwerkelijk mensen hun sjoemeldiesel afpakken moet ik nog zien gebeuren. Als er over een paar jaar toch drie kerels bij ons op de stoep staan, met een groene pet op, die de gasmeter weghalen en de open haard onbruikbaar maken, is er in politiek Den Haag toch iets gebeurd dat mijn verstand te boven gaat. (…)’

 

Bronnen
NRP, 3 april 2017: Het warmtenet, een schijnoplossing?
Foto: aanleg warmtetransportleiding (foto: Eneco)
Portretfoto: NRP

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.