‘Warmtevisie Kamp is ambitieus, maar moet concreter’

12 mei 2015 – De Warmtevisie van EZ-minister Henk Kamp is ambitieus, maar schiet tekort in concrete acties. Dat betoogt Hans Buitenhuis, bestuurslid Stichting Warmtenetwerk en managing partner DWA, op EnergieOverheid.nl.

In april presenteerde het kabinet haar Warmtevisie.

Uit een bericht van Rijksoverheid
‘(…) Het kabinet gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte en restwarmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. (…)

Om de verdere ontwikkeling van duurzame vormen van warmtelevering te bevorderen, gaat het kabinet de wet- en regelgeving voor warmtelevering hervormen. Zo wordt gewerkt aan een nieuw marktmodel voor onder andere warmtenetten, zodat de markt voor duurzame warmte meer gaat lijken op de markten voor elektriciteit en gas. Dit draagt bij aan de leveringszekerheid en zorgt voor een toekomstbestendige warmtevoorziening. (…)’

Mooi, betoogt Buitenhuis, maar nu moeten concrete acties komen. Bouw- en milieuregelgeving maken warmte nog vaak onaantrekkelijk, met name in de (sociale) huursector. Verder zijn de kosten voor een warmtenet zo hoog en risicovol, dat private bedrijven er niet snel aan zullen beginnen, meent hij.

Uit het bericht van EnergieOverheid
‘(…) Nu gasnetten aan vernieuwing toe zijn, kunnen we ons afvragen of investeren in een warmte-infrastructuur geen betere maatschappelijke investering is. Dit vergt wel separate netbeheerders en andere, bijvoorbeeld publieke, wijze van financieren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Nederlandse Investeringsinstelling. (…)’

Bronnen
EnergieOverheid, 12 mei 2015: Warmtevisie Kamp ambitieus, maar nu doorpakken!
Rijksoverheid, 2 april 2015: Kabinet stimuleert overstap van gas naar duurzame warmte

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.