‘Waterig compromis’ en andere reacties op Europa’s energieplan

‘Waterig compromis’ en andere reacties op Europa’s energieplan

1 december 2016Een ‘waterig compromis’. Zo noemt GroenLinks Europa het woensdag gepresenteerde energieplan voor de EU in 2030. Er is veel kritiek op het plan, dat er niet voor zou zorgen dat de klimaatdoelen van Parijs gehaald worden. Maar er zijn ook wat voorzichtige positieve geluiden.

VEMW: ‘We zien positieve uitgangspunten’
‘(…) Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Wij juichen toe dat de energiegebruiker centraal gesteld wordt  en zien een aantal positieve uitgangspunten in het winterpakket om dat ook mogelijk te maken in een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening op een gelijke Europees speelveld. Zoals het marktmechanisme, dat door een aantal ingrepen weer moet leiden tot doelmatige energiekosten. Prijssignalen in plaats van subsidies. Ook niet onbelangrijk is het loslaten van bindende doelstellingen voor lidstaten. Europa als geheel staat voor grote uitdagingen. Die kunnen alleen gerealiseerd worden als we die uitdagingen doelmatig en samen oppakken.” (…)’

Europese bedrijven: ‘We riskeren een verloren decennium voor hernieuwbare energie’
De Prince of Wales’s Corporate Leaders Group (CLG), een coalitie van Europese bedrijven waaronder IKEA en Philips Lighting, vindt het plan zwak en vreest dat de investeringen in schone technologie vooral naar de Verenigde Staten en China zullen gaan.

Uit een bericht van Edie.net
‘(…) CLG Director Jill Duggan said: “Companies from a variety of sectors are calling on the EC for higher ambition on renewable energy, delivered through a robust framework with strong, visible ownership of the process by member states. The current proposals do not provide investors with sufficient clarity about renewable energy policies in their markets.”(…)
Duggan continued: “Member states must take early and ambitious action if they want to secure investor confidence. For many of those businesses we interviewed, the move from member state targets under the 2020 package to an EU-only target feels like a big backwards step. Without strong, determined coherent leadership on renewables policy by the EC, we risk a lost decade for renewables in Europe setting back our long-term plans. (…)’

Milieudefensie: ‘Enkele hoopvolle voorstellen’
‘(…) In het zogeheten ‘winterpakket’ dat de Europese Commissie vandaag presenteerde, staan enkele hoopvolle voorstellen voor de periode 2020-2030. Zo wil de EU haar energie-efficiëntie met 30% vergroten en gaat ze lokale energie-initiatieven ondersteunen. (…)’ [Milieudefensie]

Milieudefensie: ‘Niet genoeg voor klimaatafspraken Parijs’
‘(…) Toch komt het pakket bij lange na niet in de buurt van de energiebesparing die noodzakelijk is om aan de klimaatafspraken van Parijs te voldoen. Subsidies voor vervuilende elektriciteitscentrales blijven toegestaan. De EU blijft investeringen in gaspijpleidingen aanmoedigen en schrapt de voorrang voor wind en zon op het stroomnet. De overschakeling naar duurzame energie wordt zo ernstig vertraagd.
In de afgelopen jaren is gebleken dat biobrandstoffen veel vervuilender zijn dan eerst werd aangenomen. Daarom had de EU aangekondigd geheel te stoppen met de huidige generatie biobrandstoffen. In het voorstel dat vandaag gepresenteerd werd, is slechts sprake van een geringe afbouw, van nu 4,9% tot 3,8% in 2030. Milieudefensie vindt dit een onverantwoord besluit. De Nederlandse regering zou erop moeten aandringen dat deze landbouwbiobrandstoffen zo snel mogelijk worden afgeschaft. (…)’

Greenpeace: ‘Deze regels dienen de vervuilende energiebedrijven, niet de burger’
‘(…) Greenpeace EU energy policy adviser Tara Connolly said: “These draft laws are designed for polluting power companies, not for European citizens. Not only is the Commission slamming on the brakes on renewables, it wants to let governments dole out cash to almost all coal power stations in Europe for at least another decade. If this goes ahead, it will seriously impact the EU’s ability to meet its Paris climate commitments and constrain the potential of citizens as renewable energy producers.” (…)’ [Greenpeace EU]

GroenLinks Europa: ‘Waterig compromis’
‘(…) “Waar ze mee komen is een waterig compromis voor alle lidstaten. De Europese Commissie weigert kleur te bekennen, waardoor er vrijwel geen sturing richting duurzame energie plaatsvindt. Dat is slecht nieuws voor de strijd tegen klimaatverandering, voor innovatieve bedrijven en voor de positie van de EU in klimaatonderhandelingen.” (…)’ [Europarlementariër Bas Eickhout, GroenLinks Europa]

GroenLinks Europa: Blij met afschaffing subsidie voor elektriciteit uit biomassa
‘(…) Wel vindt Eickhout het positief dat subsidies voor biomassa in elektriciteitscentrales worden aangepakt na 2020: “Laten we hopen dat de Nederlandse regering hier lering uit trekt. Het is absurd dat wij onze doelstellingen proberen te halen door uit Canada en de VS verscheepte houtpellets in onze kolencentrales bij te stoken.” (…)’ [GroenLinks Europa]

.

Climate Action Network Europe: ‘Gemiste kans’ 
‘(…) Commenting on the package, Wendel Trio, Director of Climate Action Network (CAN) Europe said: “The Commission missed an opportunity to put forward proposals that boost climate action in the EU, closing eyes to our obligations under the Paris Agreement. The whole world is jumping on the renewables bandwagon, but the Commission failed to propose strong laws to fast-track the switch from fossil fuels to renewables in the EU. (…) We now count on the European Parliament and EU governments to raise the low targets and improve the lenient rules.” (…)’ [CAN Europe]

CAN Europe: ‘Hele zwakke set aan regels’
‘(…) CAN Europe’s Renewables Policy Coordinator Jean-François Fauconnier said: “(…) The proposals do not reflect the increasing economic benefits of renewable energy and citizens’ desire to participate in the market. The Commission chose to propose a very weak set of rules to appease backward looking Member States, and harmful and outdated fossil fuel industries.”

CAN Europe: ‘Landen kunnen onder helft van energiebesparing uitkomen’
‘(…) The main mechanism to deliver energy savings under the Energy Efficiency Directive, the obligation to save 1.5 percent of energy every year for each EU country, will be extended beyond 2020. At the same time, the Commission did not remove any of the loopholes that currently allow the EU countries to lower the savings to be achieved by around a half. (…)’ [CAN Europe]

Bronnen
VEMW, 30 november 2016: Energiegebruiker centraal in 2030-energiestrategie
Edie.net, 29 november 2016: European businesses fear ‘lost decade’ for renewables ahead of EU proposals
Milieudefensie, 30 november 2016: EU op verkeerde weg: Energieplannen onvoldoende voor behalen klimaatdoelen
Greenpeace EU, 30 november 2016: EU lifeline to coal could derail renewable energy transition
GroenLinks Europa, 30 november 2016: Energieunie: Europese Commissie is allemansvriend, ten koste van daadkrachtig klimaatbeleid
CAN Europe, 30 november 2016: Lacklustre Commission energy package inconsistent with Paris Agreement

Zie ook
FluxEnergie, 30 november 2016: Energie-plan Europese Unie verschenen: het ‘Schone Energiepakket’
FluxEnergie, 30 november 2016: Energieplan EU: dik, maar mager

Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.