Waterinjectieputten Twente zijn veilig, maar één put blijft toch dicht

151024-WaterinjectieTwente26 oktober 2015 – Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zijn de omstreden putten in Tubbergen veilig, maar blijft één put ‘uit voorzorg’ toch gesloten. De injectie zal niet vóór medio 2016 hervat kunnen worden.

De NAM gebruikte de putten om afvalwater (de NAM noemt het ‘productiewater’) dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek ondergronds op te slaan in lege gasvelen in Twente.

De berichtgeving van de NAM over het onderzoek van SodM legt net een ander accent dan de SodM zelf doet.

Eerst het bericht van SodM
‘(…) SodM heeft NAM nadere informatie gevraagd over het reparatieplan van een van de waterinjectieputten in Twente. De put, Tubbergen 7, blijft uit voorzorg gesloten, om mogelijke lekkages die in de toekomst zouden kunnen optreden te voorkomen.
Uit recent onderzoek naar de technische staat van twee waterinjectieputten van NAM (Tubbergen 7 en Tubbergen 10) kan worden afgeleid dat er geen lekkages in de ondergrond zijn geconstateerd.
De technische staat van alle waterinjectieputten wordt door NAM periodiek gecontroleerd door het uitvoeren van metingen in deze putten. SodM heeft onlangs de NAM opgedragen de frequentie van deze metingen te verhogen.
SodM stelt verder vast op basis van resultaten van onderzoeken die NAM aan SodM heeft overlegd dat er eerst een goede oplossing moet komen voor het transport van het productiewater van Schoonebeek naar Twente.Voor het opnieuw in gebruik nemen van de leiding moet SodM toestemming geven. De productie van olie in Schoonebeek zal naar verwachting van SodM dan ook niet eerder dan in de tweede helft van 2016 kunnen worden hervat. (…)’

Dan het bericht van de NAM
‘(…) Uit recent onderzoek naar de technische staat van de waterinjectieputten van NAM (Tubbergen 7 en Tubbergen 10) blijkt dat er geen lekkages zijn geconstateerd. SodM bevestigt hiermee dat de door NAM uitgevoerde onderzoeken kloppen en dat er geen sprake is geweest van lekkages zoals ten onrechte bij eerdere gelegenheden in de media is bericht.
Begin dit jaar berichtten diverse media over lekkages in de waterinjectieputten op de voormalige gaswinlocatie van NAM aan de Boortorenweg in Tubbergen. Op de website staat precies uitgelegd hoe dit zat. Eén put op deze locatie (TUB7) is eind 2013 uit bedrijf genomen door NAM voor onderhoud en  reparatie. Ook heeft NAM een andere put (TUB10) op dezelfde locatie gecontroleerd. Uit die controle bleek dat er geen risico was op lekkage bij deze put en dat reparatie hier niet aan de orde was. De resultaten van deze inspecties zijn destijds gedeeld met de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).
NAM neemt de aanbevelingen van SodM over om vaker controles van de putten uit te voeren. NAM zal ook deze resultaten wederom delen met SodM , zodat voor iedereen transparant zal zijn dat het injecteren van water in de diepe ondergrond op een veilige manier wordt uitgevoerd. (…)’

Uit een bericht van RTV Oost
‘(…) Op basis van resultaten van onderzoeken die NAM aan SodM heeft overlegd, wil het Staatstoezicht dat er eerst een goede oplossing komt voor het transport van het productiewater van Schoonebeek naar Twente. Voor het opnieuw in gebruik nemen van de leiding moet SodM toestemming geven. De productie van olie in Schoonebeek zal naar verwachting van het Staatstoezicht dan ook niet eerder dan in de tweede helft van 2016 kunnen worden hervat. (…)’

Statenleden van de provincie Overijssel hadden aan de bel getrokken over de risico’s van het gebruik van de lege gasvelden. Statenlid Bouwien Rutten tegen RTV Oost: ‘We zijn afgelopen week op een onderzoek gestuit van het ministerie waaruit blijkt dat de risico’s bij afvalwaterinjectie veel hoger zijn dan bij het winnen van schaliegas. De hele provincie is er al van doordrongen dat dit hier niet kan.’ Vanuit de Provinciale Staten werd erop aangedrongen de injectievergunning van de NAM weer in te trekken.

Bronnen
SodM, 22 oktober 2015: Waterinjectieput Twente blijft uit voorzorg gesloten
NAM, 22 oktober 2015: SodM-onderzoek bevestigt: waterinjectieputten in Twente zijn in orde
RTV Oost, 23 oktober 2015: Staatstoezicht op de Mijnen wil meer informatie over injectieput Tubbergen
RTV Oost, 15 oktober 2015: Statenleden: trek vergunning NAM voor injecteren afvalwater in Twente in
Foto: waterinjectielocatie Tubbergen (screenshot RTV Oost)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.