Waterschap zet in op windenergie

Waterschap Rijn en IJssel licht aan de direct omwonenden haar ideeen toe over windmolens op het terrein van de rioolwaterzuivering in Etten op 2 juni a.s. Het waterschap wil 100% energieneutraal worden en zet in op duurzame energieopwekking en -gebruik in de regio.
Zij heeft daarom de mogelijkheden van diverse vormen van duurzame energie op en om haar eigendommen onderzocht. Windenergie blijkt de meest efficiente en (kosten)effectieve vorm van energieopwekking te zijn. De bewonersavond start om 20.00 uur in zaal Koester, Dorpsstraat 26 te Etten. De zaal is open vanaf 19.30 uur. …

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.