Waterschappen: ‘Nederland moet snel energieneutraal en klimaatbestendig’

20 maart 2017De Unie van Waterschappen roept het nieuwe kabinet op tot een actief klimaatbeleid, met maatregelen tegen klimaatverandering en voor het klimaatbestendig maken van Nederland. ‘Als we niets doen is het zeker dat we tot 2050 ruim 71 miljard euro schade als gevolg van wateroverlast en langdurige droogte tegemoet zien.’

De Unie van Waterschappen doet de oproep op zijn jaarlijkse Waterschapsdag. De waterschappen willen meer samenwerking tussen Rijk, decentrale overheden, bedrijven en particulieren, een meer sturende rol voor water in de ruimtelijke ordening en een stimuleringsregeling (ook verwijzend naar de gezamenlijke investeringsagenda die de decentrale overheden eerder deze maand publiceerden).

Uit het bericht van de Unie van Waterschappen
‘(…) Dat het klimaat verandert, merken de waterschappen al decennia lang in hun dagelijks werk. Dijken moeten sneller worden versterkt, er moet meer ruimte worden gecreëerd voor overtollig water en droogte wordt intensiever bestreden. De Unie van Waterschappen pleit voor een stimuleringsregeling die gemeenten en waterschappen in staat stelt gezamenlijk de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken.

Wateroverlast en droogte: Tot 2050 ruim 71 miljard euro schade
Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “De hoosbuien die het KNMI pas had voorspeld voor 2050 vallen nu al en 2016 was het warmste jaar ooit gemeten. We moeten nu maatregelen nemen om schade als gevolg van wateroverlast en langdurige droogte in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Het veranderende klimaat maakt dat wij niet op onze handen kunnen zitten.” (…)

Om de problemen van klimaatverandering het hoofd te bieden moeten de decentrale overheden over de traditionele grenzen van hun verantwoordelijkheden heen durven kijken. En samen maatregelen nemen om het watersysteem, de riolering en de ruimtelijke ordening zo in te richten dat overlast en schade zoveel mogelijk worden beperkt.
Hans Oosters: “Waterschappen zetten zich in voor maatregelen binnen het eigen watersysteem. En willen een helpende hand uitsteken naar gemeenten, particulieren en bedrijven om hen te helpen met oplossingen die wateroverlast en problemen door langdurige droogte helpen verminderen. Van de Rijksoverheid en de provincie wordt gevraagd water een meer sturende rol in de ruimtelijke ordening te geven.” (…)’

Bronnen
Unie van Waterschappen, persbericht, 19 maart 2017: Waterschappen: Klimaataanpak duldt geen uitstel
FluxEnergie, 10 maart 2017: Provincies, gemeenten en waterschappen gaan samenwerken voor energieneutraal en klimaatbestendig Nederland

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.