Waterschappen willen in 2025 energieneutraal zijn

160322 WS RIVIERENLAND zuivering energie

22 maart 2015De waterschappen streven ernaar in 2025 energieneutraal te zijn. Ze gaan inzetten op duurzame energieopwekking zoals biogas, windenergie, zonne-energie en waterkracht.

Dat staat in de Green Deal Energie die de waterschappen, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en het Rijk maandag tekenden.

Uit een bericht van de Unie van Waterschappen
‘(…) Als geen ander ondervinden de waterschappen in hun dagelijkse werk de gevolgen van de klimaatverandering. In navolging van de afspraken van het Klimaatakkoord Parijs zetten de waterschappen alle zeilen bij en streven ernaar om als eerste overheid energieneutraal te worden.

Duurzame energie
Dit betekent dat er net zoveel duurzame energie moet worden opgewekt als nodig is om de bevolking van bijvoorbeeld een stad als Rotterdam van elektriciteit te voorzien. Naast energieopwekking wordt volop ingezet op energiebesparing.
Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu: “De waterschappen zijn de enige overheden die hun eigen duurzame energie opwekken. Daar ben ik trots op. Met deze nieuwe Green Deal willen we eruit halen wat erin zit en geen mogelijkheid voor energiebesparing en duurzame energie onbenut laten.”

Green Deal Energie
Doel van de Green Deal Energie is om de opwekking van duurzame energie te versnellen en de uitstoot van CO2 terug te dringen. Hiervoor kunnen de waterschappen vele middelen inzetten, zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties, poldergemalen, biomassa, terreinen en oppervlaktewater.
De nieuwe Green Deal Energie is een volgende stap in de uitvoering van het SER Energieakkoord, waarin is afgesproken dat de waterschappen in 2020 voor 40% in het eigen energieverbruik voorzien. In de periode daarna willen de waterschappen zo snel mogelijk energieneutraal worden. (…)
Hans Oosters, voorzitter Unie van Waterschappen: “De waterschappen vinden het belangrijk om klimaatverandering een stap voor te zijn door de uitstoot van CO2 te verminderen. Wij proberen zo zelfvoorzienend mogelijk te zijn door op veel manieren zelf energie op te wekken.
Dit is duidelijk zichtbaar op energiekaart.uvw.nl. Maar er moet zeker nog een tandje bij. Wij nodigen burgers en bedrijven dan ook uit om met duurzame initiatieven te komen, zodat we samen Nederland energieneutraal kunnen maken.” (…)’

In een eerdere Green Deal Energie, uit 2011, spraken de waterschappen met het Rijk af dat ze meer biogas zouden produceren, door rioolwaterzuiveringsinstallaties om te bouwen naar ‘Energiefabrieken’. Deze Green Deal Energie is een vervolg daarop.

Uit een bericht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
‘(…) Aan de Green Deal Energie is een onderzoekstraject gekoppeld van de STOWA en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De komende jaren wordt gezamenlijk meer dan 800.000 euro extra geïnvesteerd in innovaties en onderzoek naar energieproductie en energiebesparing in het waterbeheer. Zo wordt er o.a. gekeken naar de mogelijkheid om meer energie te besparen bij de poldergemalen van de waterschappen. (…)’

160322 UVW energiekaart waterschappen

Bronnen
Unie van Waterschappen, 21 maart 2016: Waterschappen en het Rijk ondertekenen Green Deal Energie 
Rijksoverheid, 21 maart 2016: Waterschappen en Rijk ondertekenen Green Deal Energie
RVO, 21 maart 2016: Waterschappen en het Rijk ondertekenen Green Deal energie
Energiekaart van de Unie van Waterschappen

Foto boven: Met meer en andere beluchtingsfilters, kan er nog meer energie uit het afvalwater opgewekt worden. (Waterschap Rivierenland)
Energiekaart: Unie van Waterschappen (klik op de afbeelding om naar de interactieve kaart van de Unie van Waterschappen te gaan)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.