Watersporters mogen door windparken op zee varen

22 december 2015 – Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft besloten dat windmolenparken onder voorwaarden doorvaarbaar worden voor watersporters en andere gebruikers. De watersporters zijn blij.

Uit een bericht van het Watersportverbond
‘(…) [De toestemming] is het resultaat van actieve lobby en overleg tussen de belangenbehartigers van de sector waterrecreatie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. (…) Volgens eerdere regelgeving was het verboden door deze gebieden heen te varen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties, omdat sommige parken gesitueerd zijn in de nabijheid van drukke vaarroutes voor zeeschepen. Het risico is dat deze kleine scheepvaart, waaronder de recreatievaart, nu onnodig dicht bij een vaarroute komt omdat zij een windenergiepark moeten omzeilen. (…) Daarom zijn in 2014 deze partijen een lobby gestart om de windenergieparken doorvaarbaar te maken voor kleine schepen. Met succes! (…)
Per 1 januari 2016 zullen de nieuwe spelregels formeel in werking treden als onderdeel van het Nationaal Water Plan II. Omringende landen zijn ons al voorgegaan: zo zijn er in de meeste Engelse windparken geen belemmeringen voor de kleine scheepvaart en ook de Duitse overheid stelt parken onder voorwaarden open. (…)  Helaas blijven de parken wel gesloten voor sportduikers die vooral belangstelling hebben voor de onderwater fauna en flora die bij turbinefunderingen ontstaat. (…)
Om de risico’s van dit nieuwe beleid te beperken en de voorwaarden te kunnen handhaven zal een aantal maatregelen genomen worden.
– Doorvaart van de veiligheidszone rondom windparken is alleen toegestaan voor schepen met een lengte van 24 meter of minder;
– Doorvaart van de veiligheidszone rondom windparken is alleen toegestaan gedurende de dag;
– Doorvaart van de veiligheidszone rondom windparken is alleen toegestaan voor schepen die een AIS aan boord hebben die tijdens de doorvaart van de veiligheidszone ook in werking is;
– Doorvaart van de veiligheidszone rondom windparken is alleen toegestaan voor schepen die een marifoon (VHF) aan boord hebben en deze ook uitluisteren en hiermee communiceren tijdens de doorvaart van de veiligheidszone;
– Beoefenen van de duiksport is verboden binnen de veiligheidszone;
– Binnen de veiligheidszone zijn activiteiten die een gevaar of hinder oplevert voor de exploitatie van het park verboden. Daarbij wordt iedere activiteit door derden op een afstand kleiner dan 50 meter van de windturbine als gevaarlijk en/of hinderlijk beschouwd.   (…)’

Bronnen
Watersportverbond, 22 december 2015: Doorvaart windmolenparken op zee onder voorwaarden toegestaan

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.