Weer meer stroom uit steenkool

Weer meer stroom uit steenkool

28 juni 2016 – De productie van elektriciteit uit steenkool is vorig jaar opnieuw gestegen. In 2015 werd in ons land 39 miljard kWh aan elektriciteit opgewekt uit steenkool, 35 procent meer dan het jaar daarvoor. Het is het vierde jaar op rij dat de elektriciteitsproductie uit steenkool toenam. De productie van elektriciteit uit wind groeide ook. Dat meldt het CBS.

Uit een bericht van het CBS
‘(…) De elektriciteitsproductie nam in 2015 met bijna 7 miljard kWh toe tot 110 miljard kWh. De productie van elektriciteit uit steenkool bereikte vorig jaar het hoogste niveau sinds 1990. De productie van elektriciteit uit aardgas daalde daarentegen met ruim 9 procent tot 46 miljard kWh, het laagste niveau sinds 1996. Het verbruik van elektriciteit bleef nagenoeg onveranderd op 118 miljard kWh.

160628-CBS-ElektrProdNaarDrager

Nieuwe kolencentrales, lagere prijzen van steenkool
Sinds 2013 zijn enkele nieuwe kolencentrales in gebruik genomen. Daarnaast zijn producentenprijzen voor steenkool gedaald, deze lagen in 2015 een kleine 40 procent onder het niveau van 2011. Ook de prijs van aardgas is gedaald, maar minder. Die was in 2015 iets meer dan 10 procent lager dan in 2011.

Ook is er sinds 2013 minder biomassa gestookt. In dat jaar liepen de MEP-subsidies (gedeeltelijk) af. In plaats van biomassa hebben de elektriciteitscentrales meer steenkool ingezet.

Productie elektriciteit uit fossiele brandstoffen gestegen
De totale elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen groeide met bijna 6 procent naar 89 miljard kWh. Het deel van elektriciteit dat uit fossiele brandstoffen wordt gemaakt, kwam daarmee in 2015 op 81 procent, een fractie lager dan in 2014.

Productie hernieuwbare elektriciteit stijgt
De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen als wind en zon steeg van 11,7 miljard kWh in 2014 naar 13,7 miljard kWh in 2015. Vooral de productie van elektriciteit uit wind droeg bij aan deze stijging. Voor het eerst sinds 2012 nam de bijdrage van hernieuwbare elektriciteit aan de totale elektriciteitsproductie in Nederland toe. Het aandeel van hernieuwbare elektriciteit in de totale elektriciteitsproductie bedroeg 12,4 procent in 2015. In 2014 was dat nog 11,3 procent.

160628-CBS-ElkektINenUItvoer

Toename productie vooral voor de Belgen
De toename van de totale elektriciteitsproductie hangt samen met de groeiende vraag naar elektriciteit uit het buitenland. De export steeg met bijna 4 miljard kWh en was vooral bestemd voor België. Nederland exporteerde in 2015 ruim 13 miljard kWh naar België, 40 procent meer dan het jaar ervoor. De toegenomen vraag uit België komt mede door het stilleggen van kernreactoren. Verder werd er 2 miljard kWh minder elektriciteit geïmporteerd. (…)’

Bronnen
CBS, 28 juni 2016: Elektriciteitsproductie uit steenkool opnieuw hoger
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.