Dertig procent minder gas uit Groningen

160108-NAM-Gaswinning

8 januari 2016 – De NAM heeft het afgelopen jaar 28 miljard kubieke meter gas uit het Groningen-veld gehaald. Dat is 14 miljard kuub minder dan in 2014: 30% minder. In oktober werd door minister Kamp een maximum van 27 miljard kuub toegestaan.

Uit een bericht van de NAM
‘(…) Productiecijfers NAM 2015
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) produceerde in 2015 in totaal 46,4 miljard kubieke meter aardgas, waarvan 28,1miljard kubieke meter uit het Groningen-gasveld. Daarnaast droegen de kleinere gasvelden 18,3 miljard kubieke meter bij aan de totale productie.
Dit is inclusief de twee ondergrondse gasopslaglocaties. De afname van de totale productie in 2015 heeft twee oorzaken: enerzijds door een verdere verlaging van de gaswinning uit het Groningen-gasveld en anderzijds door de teruglopende productie uit de overige (kleine) velden. In september 2015 is bekend gemaakt, dat het terugbrengen van de productie, tezamen met de lage olie- en gasprijzen, tot gevolg heeft dat er 2000 banen zullen verdwijnen, waarvan 190 bij NAM zelf en de overige bij toeleveranciers en aannemers.

Productiecijfers NAM 2015*

  • Totale gaswinning door NAM in 2015: 46,4 miljard m3 (2014: 55,0 miljard m3)
  • Groningen-gasveld: 28,1 miljard m3 (2014: 42,4 miljard m3)
  • Kleinere gasvelden op land en zee: 18,3 miljard m3, inclusief ondergrondse gasopslag (2014: 12,6 miljard m3)
  • Olieproductie uit Schoonebeek en kleine velden in West-Nederland: 346.000 m3 (2014: 677.000 m3)

Groningen-gasveld
In januari 2015 stelde minister Kamp het productieplafond van het Groningenveld vast op 39,4 miljard kubieke meter, om het in juni 2015 verder terug te brengen naar 30 miljard kubieke meter voor het kalenderjaar 2015. Met een totale productie uit het Groningen-gasveld van 28,1 miljard m3 sluit de gerealiseerde productie hier op aan. Het productieplafond voor het gasjaar 2015/2016 (oktober 2015 t/m september 2016) is afgelopen december door de minister gesteld op 27 miljard m3 (in navolging van de uitspraak van de Raad van State). (…)

Gasproductie ‘kleine velden’
NAM wint ook aardgas uit 175 kleinere gasvelden dan Groningen, zowel op land als op zee.
De stijging die te zien is, komt door de vergroting van het volume van de ondergrondse gasopslag bij Langelo (Norg). De tweede gasopslag van NAM is in Grijpskerk. (Totaal: 2014 2,5 miljard m3 / 2015: 9,4 miljard m3).

Oliewinning
In 2015 produceerde NAM 346.000 m3 olie. Het grootste deel van de productie komt uit het olieveld bij het Drentse Schoonebeek. De productie is in de loop van 2015 stilgelegd door een lek in de watertransportleiding. In de komende maanden wordt er over een lengte van 45 kilometer via de pijp-in-pijp methode een kunststof transportleiding in de bestaande pijpleiding gebracht en kan naar verwachting na de zomer van 2016 de productie weer worden opgestart. Verder wint NAM olie uit enkele velden in West-Nederland.

* Productiecijfers voor gas zijn weergegeven in ‘normaal kubieke meter’ (Nm3). Een normaal kubieke meter is een hoeveelheid gas die, bij een temperatuur van 0 °C en een absolute druk van 1,01325 bar, een volume inneemt van 1 kubieke meter. Er vinden mogelijk kleine wijzigingen plaats na verificatie van de cijfers.  (…)’

Bronnen
NAM, 7 januari 2016: Productiecijfers NAM 2015
De productiecijfers van het Groningen-veld worden maandelijks gepubliceerd via de NAM-website.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.