‘Weg met de precarioheffing op netwerken’

‘Weg met de precarioheffing op netwerken’

17 november 2015 – Steeds meer gemeenten brengen aanzienlijke bedragen in rekening bij hun burgers via de nota’s van energie en drinkwater. ‘Onzichtbare belasting’ en  ‘zeer ongewenst’, vinden o.a. Energie-Nederland en Netbeheer Nederland.

Uit een persbericht van Energie-Nederland, Netbeheer Nederland en Vewin
‘(…) Veel gemeenten heffen al precariobelasting en steeds meer gemeenten willen op korte termijn precariobelasting gaan heffen op energiekabels, energieleidingen en drinkwaterleidingen. Dat is volgens Energie-Nederland, Netbeheer Nederland en Vewin  zeer ongewenst.
Precariobelasting wordt geïnd bij de eigenaren van leidingen en in tarieven voor drinkwater, gas, elektriciteit en warmte verrekend. De belasting blijft daardoor onzichtbaar voor de consument. Precariobelasting vertroebelt daarmee de transparantie van de overheidsfinanciën. Op 17 november bespreekt de Tweede Kamer de begroting van Binnenlandse Zaken/Gemeentefonds. Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland verzoeken de Tweede Kamerleden opnieuw om de minister aan te sporen tot actie om een einde te maken aan de precarioheffing. Invoering van precariobelasting betekent een forse verhoging van de factuur voor elektriciteit, gas, warmte en drinkwater. Voor drinkwater betaalt de consument tot € 50 extra per jaar aan gemeentebelasting via de drinkwaterfactuur, bij een gemiddeld bedrag van € 180,- per jaar. Daarbovenop komen nog de kosten voor precario voor elektriciteit, gas en warmte.

De Staatssecretaris van Financiën heeft bij de behandeling van het Belastingplan 2016 gemeld, dat hij in het voorjaar van 2016 bekijkt hoe en op welke termijn een vrijstelling van precariobelasting alsnog kan worden gerealiseerd. Dit duurt veel te lang. De vrijstelling is al vaak met VNG besproken en alle argumenten zijn meermalen in de Tweede Kamer gewisseld. De conclusie in de Tweede Kamer was steeds dat precariobelasting op netwerken voor transport van energie en water ongewenst is en wettelijke maatregelen genomen moet worden. (…)’

 

Bronnen
Energie-Nederland, 16 november 2015: Consument betaalt steeds meer onzichtbare gemeentebelasting via energierekening
Foto: SOMA, bedrijfsopleidingen (cursus kabels leggen)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.