Weinig belangstelling voor subsidie duurzame warmte

8 juli 2016 – Minister Kamp heeft een pot van 70 miljoen euro voor subsidie op zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels, maar het grootste deel blijft ongebruikt. Er is op dit moment voor slechts ruim 17 miljoen euro subsidie aangevraagd.

Het betreft de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE), een regeling gericht op verduuraming van de warmtevoorziening
De redactie van Solar Magazine wilde weten hoe het met de belangstelling stond en ontdekte zo dat op dit moment 75% van de subsidiepot nog ongebruikt is.
Uit Solar Magazine
‘(…) Particulieren en bedrijven hebben tot en met eind juni 6.296 keer subsidie aangevraagd via de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Zij vroegen gezamenlijk 17,53 miljoen euro budget aan. (…) Opvallend is dat het percentage aanvragen voor zonnewarmte aanzienlijk hoger is bij bedrijven – 104 aanvragen, goed voor ruim 16 procent – dan bij particulieren – 370 aanvragen, goed voor ruim 9 procent.
Nu de balans van de eerste 6 maanden van de regeling is opgemaakt, kan geconcludeerd worden dat het onwaarschijnlijk is dat voor het eerste kalenderjaar waarin de regeling loopt het budget uitgeput zal raken. (…)’

De Rijksoverheid over de ISDE-subsidie
‘(…) De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.
De Investeringssubsidie duurzame energie voor kleine apparaten voor de productie van duurzame energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013 en is aangekondigd in de Warmtevisie in april 2015. De meerjarige regeling opent op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt. (…)’

Bronnen
Solar Magazine, 8 juli 2016: Balans 6 maanden ISDE-regeling: slechts subsidie aangevraagd voor 25 procent van budget
RVO, ISDE-subsidie (ook voor informatie over het aanvragen van de subsidie)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.