Wel of niet schaliegaswinning: ‘Nieuw onderzoek nodig’

11 (en 5) juni 2015 – Er is een nieuw gedegen onderzoek nodig naar de effecten van een eventuele schaliegaswinning in Nederland. Dat concludeert Rolf Heynen in zijn boek ‘Schaliegas in 1 uur en 43 minuten’.

Het boek wordt besproken door Ensoc (Energy Society Online): ‘Met zijn boek probeert Heynen een helder en objectief overzicht te bieden van de voor- en nadelen van schaliegaswinning. Dat lijkt redelijk gelukt, omdat Heynen gebruik maakt van verschillende bronnen. (…) Hij vindt het feit dat Nederland beschikt over onconventioneel gas in de bodem geen reden genoeg om het ook te winnen.’
Ensoc: ‘Heynen citeert directeur Jan Dirk Bokhoven van Energie Beheer Nederland (EBN), die zegt dat “minstens 20 tot 30 putten nodig zijn voordat we weten wat het potentieel van schaliegas is in Nederland, en wat daarvan winbaar is”. Maar volgens Heynen is schaliegas niet belangrijk voor Nederland. ‘De schattingen van winbaar schaliegas zitten tussen 10 en 500 miljard kubieke meter. Bij de huidige winning van 80 miljard kubieke meter gas uit Nederlandse bodem is dat goed voor 1/8 tot 6,5 keer de jaarproductie. Daarvan is een fractie jaarlijks te winnen. Ook de impact op de staatskas is klein.’

Ook Trouw besteedt een bespreking aan het boek. ‘(Heynen) sprak ook met tientallen functionarissen uit de olie- en gasindustrie in binnen- en buitenland en overheidsambtenaren. Maar de zegslieden van industrie en overheid wilden geen van allen met naam en toenaam worden genoemd. Dat is betreurenswaardig. Het boek had aan geloofwaardigheid en invloed gewonnen als deze bronnen hadden gestaan voor hun standpunten. Neemt niet weg dat het een handig standaardwerkje is voor schaliegasbestrijders.’
‘Wat gebeurt over 50, 100 of 200 jaar met de soms kilometers lange boorschachten, waarvan de wanden deels uit cement bestaan?’
Heynen brengt de discussie tot de kern terug: moeten we ons zoveel ellende en risico’s op de hals halen voor een gasvoorraad met ten hoogste een waarde (voor de schatkist) van 30 miljard euro?

Bronnen
Ensoc, 5 juni 2015: ‘Nieuw onderzoek naar schaliegas vereist’
Trouw, 11 juni 2015: Over lekkende, verlaten boorputten (via Blendle)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.