Welles-nietes rond windmolens voor de kust

Welles-nietes rond windmolens voor de kust

15 september 2016Er is een stevig welles-nietes aan de gang rond windmolens voor de kust. Minister Kamp zegt dat het te duur is om ze verder op zee te zetten. Dat klopt niet, meldde gisteren de Stichting De Vrije Horizon: ‘Het is helemaal niet duurder’. Nee, dát klopt niet: ‘Het is wél aanzienlijk duurder’, zegt de NWEA. 

‘Verderop in zee is helemaal niet duurder’

Gisteravond mocht de Stichting De Vrije Horizon bij 1Vandaag hun berekening presenteren.
Uit het bericht van 1Vandaag
‘(…)  Een windmolenpark op de Noordzee is niet duurder dan het park dat gepland staat langs de Nederlandse kust. Dat zegt stichting De Vrije Horizon, die vandaag een onderzoek publiceert over de kosten van een windmolenpark op de locatie ’IJmuiden Ver’ (60 kilometer van de kust).
Minister Henk Kamp houdt tot nu toe vol dat zo’n park 1,3 miljard euro meer kost. Volgens het onderzoek klopt dat bedrag niet, en levert het park IJmuiden Ver ook nog eens een grotere bijdrage aan de doelstellingen uit het Energie-akkoord.
Het park dat minister Kamp nu heeft gepland, binnen de 10-12 mijlszone, zal langs vrijwel de gehele Noord- en Zuid-Hollandse kust vanaf het strand te zien zijn. Die horizonvervuiling is volgens dit onderzoek onnodig.
Volgens de berekeningen van Energie Centrum Nederland (ECN), gevalideerd door onderzoeksbureau De Graaf, worden om te beginnen de bouwkosten van IJmuiden Ver (fundering en bekabeling) te hoog ingeschat. Verder is de exploitatie lucratiever, omdat er meer wind staat, de techniek zich snel ontwikkelt en er meer molens tegelijk kunnen worden aanbesteed. IJmuiden Ver kan energie leveren aan zo’n 5 miljoen huishoudens, meer dan het dubbele van het park langs de kust.
In plaats van 1,3 miljard aan meerkosten, kan het windmolenpark IJmuiden Ver juist 1 miljard euro opleveren, zo meent De Vrije Horizon op basis van dit onderzoek. Ook wordt er een sprong gemaakt bij het realiseren van doelstellingen in het Energie-akkoord; 18 procent windenergie in plaats van 16 procent.
Tweede Kamerleden van D66 en CDA zeggen dat minister Kamp dit onderzoek niet kan negeren en zijn plannen moet heroverwegen. (…)’

160915-windopzee2

‘Dat is helemaal niet waar

Nog vóór de uitzending van 1Vandaag was er al een reactie van de NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) en de Stichting Natuur & Milieu’

Uit de reactie:
‘(…) Stichting Vrije Horizon misinterpreteert de cijfers van ECN en komt met eigen voorwaarden voor windparken op zee. Zoals uit het laatste rapport van ECN blijkt, zijn de meerkosten van IJmuiden Ver aanzienlijk: 700 miljoen tot 1,3 miljard euro. De conclusie is dat windparken langs de kust altijd goedkoper zijn dan windparken verder weg. Dat komt omdat meer kilometers moeten worden gemaakt voor de aanleg, het onderhoud en voor de kabels en omdat de zee daar dieper is waardoor funderingen duurder zijn. Windmolens zijn de energievoorziening van de toekomst, hard nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Alle beschikbare locaties moeten we gebruiken. Het is niet of/of, maar en/en. Geen vertraging dus, maar versnelling om de huidige plannen voor wind op zee te realiseren. (…)’

Over de illustraties hierboven
Bovenste foto: de Stichting Vrije Horizon heeft een beeld gemaakt waarop te zien is hoe de windmolens voor de kust te zien zijn. De Rijksoverheid heeft ook zo’n beeld gemaakt (tweede foto). Het verschil is groot. Het beeld van de Rijksoverheid is afkomstig van een uitvoerige ‘viewer’ voor de windmolens op zee (bij verschillende weersomstandigheden).

Reportage 1Vandaag (lengte 9′, vanaf 17’38”) 

Bronnen
1Vandaag, 14 september 2016: Onderzoek: ‘Windmolens langs Nederlandse kust onnodig’
Samenvatting onderzoek De Vrije Horizon, 9 september 2016: White Paper – ‘Vergelijkend onderzoek kosten offshore wind Hollandse Kust en IJmuiden Ver’
De Vrije Horizon, bericht over rapport, 14 september 2016: Windpark op IJmuiden Ver brengt realisatie Energieakkoord in stroomversnelling
Website De Vrije Horizon
Reactie NWEA en Natuur en Milieu: per mail ontvangen
Het oorspronkelijke rapport van ECN uit juni: Kosten IJmuiden-Ver in relatie tot Hollandse kust (pdf, 21 pag.)
Viewer Rijksoverheid: Windmolens op Zee – Noordzeeloket
Informatiesite Rijksoverheid Wind op Zee

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.