De wereld moet dringend extra maatregelen nemen om de emissies tegen 2030 met 25% extra te doen dalen, aldus rapport van de VN-milieuorganisatie

Als we een kans wil maken om de gevaarlijke klimaatverandering te beperken, moeten we dringend en drastisch onze ambities opschroeven om de tegen 2030 voorspelde wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met ongeveer een kwart extra te doen dalen. Dat zei de VN-milieuorganisatie vandaag bij de publicatie van haar jaarlijks Emissions Gap Report. Het rapport, dat openbaar wordt gemaakt de dag voordat de Overeenkomst van Parijs in werking treedt, concludeert dat de emissies tegen 2030 naar verwachting 54 tot 56 gigaton kooldioxide-equivalent zullen bedragen – ver boven het niveau van 42 dat nodig is om de opwarming van de aarde deze eeuw tot 2°C te beperken. …. 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.