‘Wereldbank investeert actief in fossiel – tegen eigen advies in’

15 april 2016 – Ondanks dat de Wereldbank oproept het investeren in fossiele energie af te bouwen, blijft de bank zelf zeer actief in fossiel. De investering groeien zelfs.  Dat meldt MO Mondiaal Nieuws.

De beloftes van de Wereldbank voor een groenere wereld staan in schril contrast met het investeringsbeleid van de bank. Uit een rapport van de Belgische ontwikkelingsorganisatie ‘11.11.11’ blijkt dat de bank systematisch meer investeert in fossiele brandstoffen dan in schone energie.

Uit het bericht van MO Mondiaal Nieuws
Schermafdruk 2016-04-15 05.54.21‘(…) De Wereldbank investeert niet alleen in het opstarten of ondersteunen van bestaande fossiele projecten, maar gaat ook actief op zoek naar nieuwe gas-, olie- of steenkoolbronnen. Van 2008 tot 2014 ging meer dan 3,7 miljard dollar naar de exploratie van fossiele brandstoffen, met als topjaar 2013 1 miljard dollar). (…) In 2014 investeerde de Wereldbank bijvoorbeeld 400 miljoen dollar in steenkoolgerelateerde projecten, ondanks eerdere verklaringen dat financiering van steenkoolcentrales slechts kon in “bijzondere omstandigheden”. De Wereldbank hielp ook bij het opzetten en financieren van het Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, een fonds dat de bouw van een van de grootste steenkoolcentrales in Zuid-Oost Azië mee mogelijk maakte. In China ging er dan weer bijna 150 miljoen naar het Sotora III-project, dat voor 80 procent op steenkool draait. (…)’

Uit een bericht van IPS
‘(…) De bank schaadt hiermee niet alleen het klimaat, de ontwikkelingslanden en de ontwikkelingsdoelen, maar ook de eigen belangen, stelt 11.11.11. Economen waarschuwen immers dat investeringen in fossiele brandstoffen een groot risico lopen op gestrande activa. Het verdrag van Parijs en de ambitie om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken betekent immers dat een groot deel van de fossiele brandstoffen in de grond moeten blijven. Dat betekent dat 65 tot 80 procent van de bekende reserves van beursgenoteerde oliebedrijven niet verbrand kunnen worden. Maar liefst 1.100 miljard dollar aan waarde dreigt zo verloren te gaan. (…)’

Uit een bericht van 11.11.11
‘(…) Bogdan Vanden Berghe [van 11.11.11]: “Je kan je ernstig afvragen of de focus van de Wereldbank vandaag niet te zwaar ligt op het financiële rendement eerder dan het ontwikkelingsrendement. Wij pleiten daarom voor een overdracht van verantwoordelijkheid van Financiën naar Ontwikkelingssamenwerking.” (…) Het gaat over belastinggeld dat vandaag geïnvesteerd wordt in gas, olie en steenkool.” (…)’

Bronnen
MO Mondiaal Nieuws, 14 april 2016: ‘Wereldbank blijft zweren bij vuile energie’
IPS, 14 april 2016: “Wereldbank blijft zweren bij vuile energie”
11.11.11, 14 april 2016: Wereldbank blijft naarstig op zoek naar fossiele brandstoffen
11.11.11, rapport, april 2016: Walk your talk. Het energiebeleid van de Wereldbank (pdf, 52 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.