Wereldwijd record groei duurzame energie

GSR2015_Figure119 juni 2015 – REN21 meldt in zijn jaarrapport dat de investeringen in hernieuwbare energie nog nooit zo hoog geweest zijn als in 2014. Vorig jaar was een belangrijk jaar: voor het eerst groeide de economie wereldwijd, zonder dat de CO2-uitstoot steeg.

REN21 is een netwerkorganisatie voor duurzame energie en brengt al tien jaar jaarrapporten uit over de verduurzaming van de energievoorziening.
Vorig jaar groeide de opwekcapaciteit van duurzame energie (zon, wind en andere vormen samen) met 135 GW naar een totale capaciteit van 1.732 GW, een stijging van 8,5% t.o.v. 2013.
Er werd vorig jaar meer dan twee keer zoveel in hernieuwbare energie geïnvesteerd als in de ontwikkeling van fossiele energie.

Maar misschien nog belangrijker is de ‘ontkoppeling’ van economische groei en de CO2-uitstoot. Ondanks de gemiddelde jaarlijkse groei van de energieconsumptie met 1,5% en ondanks de economische groei bleven de CO2-emissies op het niveau van 2013.
REN21 meldt dat de trendbreuk te danken is aan de enorme investeringen van China in hernieuwbare energie en aan het stimuleren van duurzame energie in de OECD-landen.
Steeds meer landen (nu al 145) stimuleren het gebruik van zon, wind en waterkracht.

Inmiddels is wereldwijd de capaciteit van hernieuwbare energie al bij 28% van de totale energiecapaciteit en dat betekent dat in 22,8% van de wereldwijde vraag naar elektriciteit op duurzame wijze voorzien kan worden.

Meer cijfers uit het jaarrapport van REN21:
Solar PV capacity has grown at the most phenomenal rate—up 48-fold from 2004 (3.7 GW) to 2014 (177 GW)—with strong growth also in wind power capacity (up nearly 8-fold over this period, from 48 GW in 2004 to 370 GW in 2014).
Global new investment in renewable power and fuels (not including hydropower >50 MW) increased 17% over 2013, to USD 270.2 billion. Including large-scale hydropower, new investment in renewable power and fuels reach at least USD 301 billion. Global new investment in renewable power capacity was more than twice that of investment in net fossil fuel power capacity, continuing the trend of renewables outpacing fossil fuels in net investment for the fifth year running.
Investment in developing countries was up 36% from the previous year to USD 131.3 billion. Developing country investment came the closest ever to surpassing the investment total for developed economies, which reached USD 138.9 billion in 2014, up only 3% from 2013. China accounted for 63% of developing country investment, while Chile, Indonesia, Kenya, Mexico, South Africa and Turkey each invested more than USD 1 billion in renewable energy.
By dollars spent, the leading countries for investment were China, the United States, Japan, the United Kingdom and Germany. Leading countries for investments relative to per capita GDP were Burundi, Kenya, Honduras, Jordan, and Uruguay.’

REN21 wijst er wel op dat de groei in hernieuwbare energie veel en veel groter zou kunnen zijn wanneer de fossiele en nucleaire energiebronnen niet langer gesubsidieerd zouden worden.
Christine Lins, Executive Secretary, REN21: ‘Creating a level playing field would strengthen the development and use of energy efficiency and renewable energy technologies. Removing fossil-fuel and nuclear subsidies globally would make it evident that renewables are the cheapest energy option.’

De werkgelegenheid in de duurzame energie groeit ook snel. In 2014 werkten zo’n 7,7 miljoen mensen in de sector.

En ondanks al deze ontwikklelingen, zijn er nog steeds velen verstoken van energie. ‘More than one billion people, or 15% of humanity, still lack access to electricity. Moreover, approximately 2.9 billion people lack access to clean forms of cooking. With installed capacity of roughly 147 GW, all of Africa has less power generation capacity than Germany.’

REN21 valt onder de VN-organiosatie voor milieu (UNEP) en is een netwerk van overheden, industrie en universiteiten.

Bronnen
Persbericht REN21, 18 juni 2015: Renewable Energy’s Record Year Helps Uncouple Growth of Global Economy and CO2 Emissions
Rapport: Renewables 2015 Global Status Report (download pdf, 18 MB)
Idem: Key Findings (download, 9 MB)

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.