Werkgevers én werknemers vinden plannen voor Klimaatwet ’te ambitieus’

Werkgevers én werknemers vinden plannen voor Klimaatwet ‘te ambitieus’

12 april 2016 – De werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland én de vakbond FNV zetten stevige kanttekeningen bij de Klimaatwet. De initiatiefwet die PvdA en GroenLinks vorig jaar november presenteerden is ’te ambitieus en niet realistisch’.

Werkgevers
Uit een bericht op de website van VNO-NCW
‘(…) De Klimaatwet die de PvdA en GroenLinks voorstellen biedt een schijnoplossing die ten koste zal gaan van welvaart en werkgelegenheid. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op het wetsvoorstel. Volgens de VNO-organisaties biedt de ingeslagen weg van een internationaal Klimaatakkoord en het eigen Energieakkoord de beste kans op verduurzaming van de energievoorziening.
Geen draagvlak
De ondernemingsorganisaties zeggen in een brief dat de Klimaatwet CO2-reducties oplegt zonder aan te geven hoe die verplichtingen tot stand moeten komen. Dat zal negatief uitwerken op het draagvlak bij burgers, bedrijven, werknemers en overheden. Voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving zijn bijvoorbeeld honderden miljarden aan investeringen nodig. Voor benutting van (rest)warmte is de aanleg van een warmte-infrastructuur nodig. De wet geeft niet aan hoe dat moet gebeuren en wat de gevolgen zullen zijn voor de werkgelegenheid.
Gezamenlijke aanpak
In het Energieakkoord zoeken overheden, milieuorganisaties, vakbeweging en het bedrijfsleven juist gezamenlijk naar doelmatige oplossingen voor de verduurzaming. Die oplossingen kunnen vervolgens in het buitenland worden vermarkt. Zo draagt Nederland ook bij aan de mondiale aanpak van het klimaatprobleem, aldus de ondernemingsorganisaties.  (…)’

Werknemers
Uit een bericht van de FNV
‘(…) De FNV heeft afgelopen week een brief aan Diederik Samsom en Jesse Klaver gestuurd, de initiatiefnemers van de klimaatwet. Daarin geeft de FNV aan dat zij vóór de klimaatwet is, maar de bond heeft een paar kanttekeningen.
De FNV mist vooral doelstellingen over werkgelegenheid. Om steun van de FNV te krijgen is de voorwaarde dat de politiek de belangen van werkgelegenheid en werkenden ook erkent. Daar is onvoldoende aandacht voor.
De doelen van de klimaatwet zijn erg ambitieus geformuleerd; daarbij tekent de FNV aan dat de klimaatwet ook in overeenstemming moeten worden gebracht met de internationale afspraken, die eind november in Parijs zijn gemaakt. (…)’
Te ambitieus en niet realistisch
Uit de brief van Ton Heerts (FNV) aan Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks)
‘(…) De doelen die het voorontwerp klimaatwet stelt (55% duurzaam in 2030 en 100% 2050) zijn naar onze opvatting te ambitieus en niet realistisch. Dit zal het draagvlak in onze achterban voor een klimaatwet niet versterken. Doelen mogen best ambitieus zijn, maar bij overreageren haken onze leden af. Nederland heeft al de handen vol om de doelstellingen voor 2020, 2025 en 2030 te halen, vooral op het terrein van energiebesparing en hernieuwbare energie. (…) Om steun voor een klimaatwet van de FNV te krijgen is het dan wel een voorwaarde dat de politiek de vakbond als stakeholder in de discussie aanmerkt en de belangen van werkgelegenheid en werkenden ook erkent, duidt en betrekt. (…)’

Bronnen
VNO-NCW, 11 april 2016: ‘Klimaatwet leidt tot verlies van welvaart en banen’
FNV, 11 april 2016: FNV voor klimaatwet, maar heeft paar kanttekeningen
FNV, 22 maart 2016: Brief aan Samsom en Klaver (pdf, 4 pag.)
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.