Wet Voortgang Energietransitie moet wachten op nieuw kabinet

Wet Voortgang Energietransitie moet wachten op nieuw kabinet

6 april 2017De Wet VET (voortgang energietransitie) en de Klimaatwet worden door de Tweede Kamer als ‘controversieel’ gezien en moeten voor verdere behandeling wachten op het nieuwe kabinet. Milieudefensie betreurt het dat daarmee ook de niet omstreden afschaffing van de aansluitplicht uit de Gaswet uitgesteld wordt.

Zolang er nog geen nieuw kabinet is, behandelt het zittende kabinet alleen lopende zaken. De kamercommissies wezen deze week aan welke onderwerpen als ‘controversiële onderwerpen’ beschouwd moeten worden en dus moeten wachten tot er een nieuw kabinet is.

Wet VET
Bij de Wet VET gaat het om de modernisering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet, met onderwerpen als afbouw aardgas, inzet restwarmte, elektrische auto’s, lokale energieopwekking, energieopslag, energiebesparing. Het moet bovendien allemaal naadloos passen in de energievisie (o.a. neergelegd in de Energieagenda), het Nederlandse aandeel in de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs.
Het wetsontwerp is echter omstreden. Sommigen vrezen dat het ontwerp dat een versnelling van ontwikkelingen mogelijk moet maken juist vertragend zal werken (‘een rem op die Energieagenda’). De rol van de netbeheerders en netwerkbedrijven is een stevig discussiepunt. De netbeheerders ervaren het wetsontwerp als een inperking, terwijl de energieleveranciers tevreden zijn over de duidelijkheid in de diverse rollen.
De Nederlandse gemeenten hadden de Tweede Kamer gevraagd de behandeling gewoon door te zetten. (‘Wil Nederland de komende decennia een gestage omslag maken naar niet-fossiele brandstof en klimaatneutraliteit, dan moet er geen vertraging optreden en het klimaatakkoord snel worden uitgevoerd.’)

Klimaatwet
Ook de Klimaatwet, een initiatiefwet van initiatief van GroenLinks en PvdA (waarbij SP, D66 en ChristenUnie zich aansloten) is op voorstel van de VVD controversieel verklaard.

Milieudefensie vreest een  forse vertraging voor de Gaswet

Uit een reactie van Milieudefensie
‘(…) Zo gaat het langer duren voordat gemeentes en bouwbedrijven nieuwe en bestaande huizen van het gas af kunnen halen”, zegt Evert Hassink van Milieudefensie. (…) Hij roept de Kamer op de aanpassingen wel snel in behandeling te nemen en waarschuwt dat anders tot een jaar vertraging kan ontstaan. “Iedereen erkent dat we snel woningen gasvrij moeten maken, maar ondertussen worden nog steeds nieuwe leidingen voor het gasnetwerk in de grond gelegd.”

‘Afschaffing aansluitplicht gas niet omstreden’
In het genoemde pakket aanpassingen wordt onder meer voorgesteld om de aansluitplicht voor woningen op gas af te schaffen. Deze maatregel is niet omstreden. De VVD stelde het per amendement voor. Minister Henk Kamp van Economische Zaken kondigde voor de verkiezingen zelf aan dat de aansluitplicht zou worden afgeschaft. “Dit is een onbegrijpelijke stap terug”, zegt Evert Hassink.
“Het kan niet zo zijn dat de Kamer toestaat dat we onnodig nieuwbouwwoningen en gerenoveerde woningen op gas blijven aansluiten. We moeten de druk op Groningen niet opvoeren, maar juist van onze gasverslaving af.” Volgens Milieudefensie laat de Kamer ook vooruitstrevende gemeenten in de steek. Hassink: “Wethouders die willen werken aan duurzame wijken blijven zo aangewezen op de goede wil van projectontwikkelaars. Gemeenten moeten van de regering de opdracht en de middelen krijgen om snel de overstap van gas op duurzame warmtebronnen te realiseren.”

Ook besluit over de aanleg van de 380 kV-hoogespanningsverbinding in Groningen uitgesteld

Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) Het definitieve besluit over wel of niet deels ondergrondse aanleg van de 380 kV-stroomlijn in de provincie Groningen komt toch op het bordje van het nieuwe kabinet.  De keuze van minister Henk Kamp van economische zaken voor volledig bovengrondse aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Hoogkerk werd woensdag door een meerderheid van de Tweede Kamer ‘controversieel’ verklaard.
Ondanks druk van provincie, 8 gemeenten en 16 gebiedsorganisaties in Groningen om een deel van die stroomlijn ondergronds aan te leggen, deelde Kamp maandag mee daar niks voor te voelen. Hij reageerde daarmee op een in februari aangenomen motie. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer riep de bewindvoerder op om te kiezen voor verkabeling. Kamp vindt dat echter te duur. (…)
De nieuwe hoogspanningsverbinding loopt straks door kwetsbare natuur. De schade voor met name weidevogelgebieden wordt als onherstelbaar gezien. (…)’

Bronnen
Tweede Kamer, 5 april 2017: Extra procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)
Milieudefensie, persbericht, 5 april 2017: Tweede Kamer vertraagt overstap van gas naar duurzaam
Dagblad van het Noorden, 5 april 2017: Definitief besluit over aanleg 380 kV toch op bordje nieuw kabinet
Binnenlands Bestuur, 28 maart 2017: VNG: Omgevingswet en Energietransitie niet controversieel
Foto: still uit NOS-reportage

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.