Wet windenergie op zee aangenomen

25 juni 2015 – De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de Wet windenergie op zee aangenomen. Met deze wet hebben de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu tot doel het bevorderen van het opwekken van windenergie op zee.

Uit een bericht van RVO
Windenergie op zee is een belangrijke pijler van het Energieakkoord voor Duurzame Groei. De wet beoogt een wettelijk stelsel te bieden voor de aanwijzing van geschikte locaties voor windparken op zee en de vergunninguitgifte voor de bouw en exploitatie ervan.

Bronnen
RVO, 24 juni 2015: Wet windenergie op zee aangenomen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.