Wetenschappers wereldwijd de straat op in March for Science

Wetenschappers wereldwijd de straat op in March for Science

20 april 2017Zaterdag, op Earth Day, gaan wetenschappers over de hele wereld de straat op in een March for Science, ook in Amsterdam en Maastricht. Het initiatief voor de mars werd genomen toen, snel na de beëdiging van president Trump, informatie van klimaatonderzoek werd verwijderd van de website van het Amerikaanse milieuagentschap EPA. 

Amerikaanse wetenschappers namen het initiatief voor de Mars for Science omdat ze zich zorgen maakten over de opvattingen van president Trump. Hij is, ondanks een brede consensus over de bijdrage van menselijk handelen aan klimaatverandering, klimaatscepticus. Hij bouwt de financiering van klimaatonderzoek af en onder zijn regering waait een andere wind in onderzoeksinstellingen als het milieuagentschap EPA. De Mars, een ‘celebration of science’, groeide uit tot een wereldwijde actie op meer dan 500 locaties, aldus de organisatie.

Uit een bericht van Resource, het blad van de Universiteit Wageningen
‘(…) Maar het is geen anti-Trump demonstratie, zegt [mede-organisator van de Nederlandse Mars for Science Severine] Van Bommel, die werkt bij de leerstoelgroep Strategic communication. ‘Die anti-intellectuele sfeer is wereldwijd aan een opmars bezig. In Turkije zijn bijvoorbeeld duizenden wetenschappers opgepakt. Maar ook de Nederlandse Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die verzoekt om monitoring van de politieke voorkeuren van wetenschappers.’ (…)’

Rector Vinod Subramaniam, een van de sprekers op de Mars in Amsterdam, stelt mee te lopen omdat ‘wetenschap niet ook maar een mening is’.

Uit een bericht van Advalvas, het blad van de VU Amsterdam
‘(…) ‘De vrijheid om wetenschap te bedrijven en erover te berichten staat op het spel. Over de hele wereld zien we dat het werk van academici en wetenschappelijke instituten steeds meer wordt ingeperkt, en dat de consensus die er onder wetenschappers heerst op basis van wetenschappelijke bewijzen wordt verworpen ten gunste van alternatieve feiten.’ (…)’

Uit een bericht van de Amerikaanse organisatie
‘(…) The March for Science champions and defends science and scientific integrity, but it is a small step in the process toward encouraging the application of science in policy.  We understand that the most effective way to protect science is to encourage the public to value and invest in it. (…)’

Wetenschapsinstellingen KNAW en NWO steunen de Mars, maar verbinden zich er niet formeel aan.

Uit een bericht van NWO
‘(…) NWO staat achter het doel om te laten zien dat solide wetenschap een fundament is voor democratische besluitvorming: wetenschappers moeten overal ter wereld in vrijheid hun werk kunnen doen.
NWO zal zich echter niet formeel verbinden aan de March for Science, omdat dit niet past bij haar positie als publieke organisatie die overheidstaken uitvoert. Wel is NWO-voorzitter Stan Gielen als blijk van steun voor de March for Science aanwezig op 22 april in Amsterdam. (…)’

De Mars for Science in Amsterdam is op het Museumplein van 12 tot 16 uur. In Maastricht is de Mars om dezelfde tijd op Plein 1992.

Bronnen
Website Mars for Science
Website Mars for Science Amsterdam
Over Mars for Science Maastricht
Resource, 11 april 2017: Wagenings tintje aan March for Science (soundbites)
Advalvas, 7 april 2017: Rector: ‘Wetenschap is niet ook maar een mening!’
FluxEnergie, 26 januari 2017: Eerste week van president Trump: ‘Control-alt-delete’ van Obama’s klimaatbeleid

Foto: March for Science

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.