Wiebes sluit akkoord met Shell en ExxonMobil over gaswinning Groningen

Eric Wiebes, staatssecretaris van het ministerie van financien

Minister Eric Wiebes van economische zaken en klimaat (VVD) heeft vandaag met Shell en ExxonMobil een akkoord op hoofdlijnen gesloten over de gaswinning uit het Groningenveld. Shell en ExxonMobil garanderen daarin dat hun gezamenlijke dochterbedrijf Nederlandse Aardolie Maatschappij (Nam) altijd kan en blijft betalen voor aardbevingsschade en de versterking van gebouwen.

Het akkoord is erop gericht om de gaswinning uit het Groningenveld zo snel mogelijk op een verantwoorde wijze af te bouwen naar nul. Met de afspraken trekt de Staat de regie over de gaswinning geheel naar zich toe, terwijl de Nam financieel aansprakelijk blijft voor schade en versterking.

Door de dalende gaswinning en de toegenomen kosten voor schade en versterking is de huidige afdrachtenregeling, waarbij de staat de afgelopen jaren tot 90% van de opbrengst uit het Groningenveld heeft ontvangen, niet langer houdbaar. De verdeling van opbrengsten van het Groningenveld wordt daarom aangepast aan de afdrachtenregeling uit de Mijnbouwwet die ook geldt voor de kleine gasvelden in Nederland. Dit betekent dat voortaan 73% van de winst uit het Groningenveld toekomt aan de staat.

Bonus voor de regio

Daarenboven draagt de Nam 500 miljoen euro bij aan de versterking van de economie en leefbaarheid in de regio. Het kabinet neemt zich voor om minimaal eenzelfde bedrag vrij te maken. In het akkoord staat ook dat de Nam over de boekjaren 2018 en 2019 geen dividend uitkeert aan haar aandeelhouders. Daarna zal ze alleen dividend uitkeren als ze voldoende financieel robuust is.

De Nam krijgt een wettelijke verplichting om tot het einde van de gaswinning jaarlijks een door de minister vastgestelde hoeveelheid gas te produceren. Dit is noodzakelijk om de leveringszekerheid te garanderen. Afgesproken is dat Shell en ExxonMobil ervoor zorgen dat de Nam over voldoende financiële middelen beschikt om ook te kunnen blijven produceren wanneer de winning steeds minder wordt.

Geen claims op niet ontgonnen gas

Naar verwachting blijft er na de beëindiging van de winning ongeveer 450 miljard m³ gas in de grond zitten. Bij de huidige gasprijs vertegenwoordigt dit een waarde van ongeveer 70 miljard euro. In het akkoord zien zowel de Nam, de eigenaar van het Groningengas, als Shell en ExxonMobil af van een claim op het gas dat na beëindiging van de winning achterblijft in de grond.

De afspraken in het akkoord sluiten volgens Wiebes nauw aan bij de inzet van het kabinet en de regio om de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie volledig publiekrechtelijk te organiseren waarbij de rol van de Nam zich beperkt tot het betalen van de kosten.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.