Wiebes wil belasting op aardgas verhogen

3 november 2015 – Staatssecretaris Wiebes (Financiën) wil de belasting op aardgas met 5 cent per m3 verhogen en de belasting op stroom met 2 cent per kWh verlagen. Hij wil dat vooral om zo zijn belastingplan door de Tweede Kamer te krijgen.

De beide maatregelen leiden per saldo tot een opbrengst van naar schatting 200 mln euro. Met dat geld geld wil Wiebes aan wensen in de Tweede Kamer (en de Eerste Kamer) tegemoetkomen. De helft zou dan naar bedrijven gaan en de andere helft naar alleenverdieners met kinderen.

Uit het verslag van de Tweede Kamer (Vaste Kamer Commissie Financiën)
‘(…) Om het Belastingplan door de Eerste Kamer te loodsen heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) naast de steun van Neppérus (VVD) en Groot (PvdA) ook die van een deel van de oppositie nodig. (…) De staatssecretaris probeert de steun voor het Belastingplan te vergroten door wensen van verschillende woordvoerders aan elkaar te verbinden. Hij suggereert om extra geld (100 miljoen) binnen te halen door vergroening, zoals met name door Grashoff voorgesteld, en dat te gebruiken voor verhoging van de kinderbijslag, het kindgebonden budget en de tegemoetkoming voor ouders van gehandicapte kinderen (TOG). Maar volgens Dijkgraaf profiteren eenverdieners daar niet specifiek genoeg van. Hij zou liever zien dat de overdracht van de algemene heffingskorting langzamer wordt afgebouwd. Van Weyenberg en Grashoff willen dat het geld dat binnenkomt door vergroening, naar lagere lasten op arbeid gaat. (…)’

GroenLinks wil dat het kabinet de kolenbelasting weer invoert

Uit een bericht van NOS
‘(…) Op het wensenlijstje van de partij staat ook een hogere belasting voor grootverbruikers van energie. Verder moet woonisolatie en zelf energie opwekken aantrekkelijker worden en moet de kolenbelasting terugkomen, zegt Kamerlid Grashoff.
“De kolenbelasting is er door het kabinet uitgesloopt in het kader van het energieakkoord, maar die moet gewoon terug, want die hebben we nodig om tot sluiting van de vervuilende kolencentrales te komen”, zegt Grashoff. Het Kamerlid noemt het een concreet maar “stevig wensenlijstje”.
Grashoff is duidelijk als de VVD-staatssecretaris niet ingaat op de wensen van zijn partij: “Dan zijn we snel klaar. Dan is er geen steun van GroenLinks.” (…)’

Volgende week gaat het debat verder.

Bronnen
Tweede Kamer, 2 november 2015: Wiebes zoekt steun voor Belastingplan 2016
NOS, 2 november 2015: Oppositie maant Wiebes tot aanpassen belastingen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.