Wijziging Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG)

Belanghebbenden kunnen tot 15 november 2015 commentaar indienen op het normontwerp
Soms is het efficiënter om binnen een gebied energie te besparen in plaats van voor elk gebouw apart. Met de EMG kan de invloed van zo’n collectieve actie worden verrekend in de energieprestatie van de aangesloten gebouwen. Hiervoor bestond sinds 2011 een ‘voornorm’. Deze is nu herzien en krijgt de status van een NEN-norm. …

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.