‘Wind- en zonne-energie in de toekomst niet rendabel’

1 december 2015 – Gisteren wees hij in Trouw het sluiten van kolencentrales af, vandaag maakt de hoogleraar Wim Turkenburg tegenover RTL-Z duidelijk dat wind- en zonne-energie niet financieel rendabel zullen worden.

Uit het bericht van RTL-Z
‘(…) Wind- en zonne-energie zijn volgens de huidige standaarden in de toekomst niet financieel rendabel, omdat de marktprijs teveel varieert, waarschuwt hoogleraar Wim Turkenburg. Nederland moet investeren in extra energiecentrales waarop kan worden teruggevallen als er weinig zon of wind is, zodat de levering constant blijft, zegt de Utrechtse emeritus-hoogleraar. De energieprijs is gebaseerd op vraag en aanbod. ‘Ouderwetse’ kolen- en kerncentrales bieden een redelijke constante stroom van energie aan, waardoor ze winst kunnen maken en hun kosten terug kunnen verdienen. Bij energie die windmolens produceren is dat niet het geval, omdat het niet altijd evenveel waait. Op het moment dat het wel hard waait en er veel stroom geproduceerd wordt, daalt de prijs. “Dat levert inmiddels zo weinig op, dat eigenaren hun investeringen niet terug kunnen verdienen”, legt Turkenburg uit.

Levering niet altijd gegarandeerd, dus back ups nodig
Door deze wisselende omstandigheden is ook de levering niet altijd gegarandeerd. Datzelfde geldt voor zonnepanelen, die alleen overdag energie leveren. In de winter produceren ze daarnaast 80 procent minder stroom dan in de zomer. Dat is onhandig, want juist in de winter is de behoefte aan energie groter. Om de levering te garanderen, moeten er dus extra ‘backupcentrales’ gebouwd worden. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld batterijen om de stroom op te slaan, of gascentrales die ingeschakeld kunnen worden wanneer de zon en de wind het af laten weten.

Stroomprijs daarom op een andere manier vaststellen
Omdat de energieprijs zo laag is bij de juiste weersomstandigheden en de investering groot is door extra voorzieningen die getroffen moeten worden, moet de wijze waarop stroomprijzen worden vastgesteld veranderen, vindt Turkenburg. “Daarbij zou niet alleen rekening gehouden moeten worden met de prijs die het maken van kilowatturen kost, maar ook met het vermogen dat je moet hebben om altijd stroom te kunnen leveren, ook als zonnecellen en windturbines dit niet kunnen.”

In 2016 verschijnt een wetenschappelijk artikel van onder andere zijn hand waarin een scenario wordt doorgerekend waarin de stroomvoorziening in Europa in 2050 vrijwel klimaatneutraalneutraal is, terwijl de kosten laag blijven en de levering betrouwbaar. Daarvoor zijn twee dingen nodig: bronnen die hernieuwbare energie produceren, zoals zon en wind, en ‘backupcentrales’ die vrijwel geen CO2 uitstoten. (…)’

 

Bronnen
RTL-Z, 1 december 2015: Hoogleraar: Wind- en zonne-energie in de toekomst niet rendabel
Foto’s o.a. Electrabel

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.