Windcapaciteit in Europa nu groter dan capaciteit alle kolencentrales samen

Windcapaciteit in Europa nu groter dan capaciteit alle kolencentrales samen

10 februari 2017 – Update – De brancheorganisatie WindEurope meldt dat de capaciteit van alle windmolens in Europa nu groter is dan die van alle Europese kolencentrales samen. Het geïnstalleerde vermogen van de windmolens is nu zo’n 10 procent van de in Europa gevraagde stroom. 

  • Bijgeplaatst in 2016: 12,5 GW (10,9 GW op land en 1,6 GW zee) (iets minder dan in 2015)
  • Totaal opgesteld windvermogen vermogen in Europa: bijna 153,7 GW (gascentrales 186 GW)
  • Van alle nieuwe opwekkingscapaciteit uit 2016 betreft 51% windenergie (was in 2015 44%)
  • Van alle nieuwe capaciteit uit 2016 is 86% een vorm van duurzame energie (21,1 GW op een totaal van 24,5 GW aan nieuwe capaciteit)
  • Grootste nieuw geïnstalleerde windcapaciteit: Duitsland (50 GW) (44% van het Europese totaal)
  • Daarna volgen Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Voor het eerst kan in de Europese Unie meer energie worden gewonnen met wind dan door middel van steenkool. Het aandeel windenergie van het totale geïnstalleerde vermogen van energiecentrales in de Europese Unie kwam uit op 16,7 procent, terwijl het aandeel steenkool 16,5 procent was. (…)  Nederland behoorde vorig jaar tot de vijf lidstaten die de meeste nieuwe windmolens aansloten op het energienet. Dat kwam met name door de opening van Windpark Gemini, een windmolenpark op zee in de buurt van Schiermonnikoog. (…)’

Uit het rapport Wind in power
‘(…) Europe installed 12.5 GW of gross additional wind capacity in 2016. This was 3% less than the new installations in 2015. With a total installed capacity of 153.7 GW, wind energy now overtakes coal as the second largest form of power generation capacity in Europe. (…)
With over three mes more newly installed capacity than any other EU country, Germany (5.4 GW) remains the largest wind energy market in Europe. France and Finland bene ed from suppor ve regulatory frameworks and increased their annual installa ons to their best result ever with 1,560 MW and 570 MW respec vely. The boom in installed capacity observed in the Netherlands (887 MW) is largely due to o shore wind with the comple on of Gemini (600 MW), the second largest o shore wind project ever built. (…)’

Update/commentaar: ‘Capacity ≠ generation’

Bronnen
NOS, 9 februari 2017: EU kan meer energie uit wind dan steenkool halen
WindEurope, bericht, 9 februari 2017: Wind in power: 2016 European statistics 
WindEurope, rapport, 9 februari 2017: Wind in power – 2016 European statistics (pdf, 26 pag.)
GTM, 9 februasri 2017: Wind Outpaces Coal in Europe, Beats Hydro in North America
Foto: Nuon/Jorrit Lousberg
Illustratie: omslag rapport Wind in Power

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.