‘Wind-op-land zal moeten verdubbelen’

Meewind: ‘Bereidheid tot beleggen in wind verrassend groot’

25 maart 2016 – Om de verduurzamingsdoelen te halen zal wind-op-land moeten verdubbelen en wind-op-zee moet vertienvoudigen.’ Dat zegt ir. Guido Bakema, windenergiedeskundige, in een interview van Z24.

Uit het artikel van Z24
‘(…) Met windenergie in Nederland staan we eigenlijk nog maar aan het begin. Met de meest toegepaste windturbines, het “werkpaard” voor de komende jaren zegt Bakema, groeit het geïnstalleerd vermogen met 2 tot 3 MW per stuk, maar de totale capaciteit op land moet nog verdubbeld worden om de doelen te halen. Voor wind op zee gaat het om een vertienvoudiging.
Los van de vraag of en hoe dit gehaald moet worden, weet Bakema één ding: “Turbines zijn groot, ze zijn zichtbaar en ze kunnen hinder geven.” Daar wringt de schoen en bij iedere toewijzing van locaties, zowel op land als bij de kust, zijn protesten hoorbaar. (…) “Soms zijn protesten terecht, maar vaak ook onterecht en gebaseerd op vooroordelen of een gebrek aan kennis.” (…)
“Voor de transitie naar hernieuwbaar moeten we alles uit de kast halen. En erop vertrouwen dat we iets uitvinden dat beter werkt.” Maar voorlopig is wind de beste “transitiebrandstof”. (…)

Risicovrije investering
Volgens Bakema is investeren in windenergie, met bewezen technologie en een trackrecord voor onderhoud en storing, redelijk risicovrij. “Met een looptijd van 15 jaren en de SDE-subsidie mik je op een rendement van 9 procent.” Reden dat steeds meer partijen geïnteresseerd zijn in investering in windenergie, waaronder pensioenfondsen.
Daarnaast kan de kostprijs voor wind nog dalen, door een toename van vollast-uren, maar ook door efficiëntieverbeteringen. “De technologische ontwikkeling is nog lang niet aan z’n eind. Vergelijk huidige turbines met de techniek van auto’s in de jaren 60. Er is nog van alles mogelijk.” (…)’

Ir. Guido Bakema werkte bij ECN en later bij energiebedrijf IJsselmij (nu RWE) en is (mede-)auteur van het boek ‘Alles over windenergie’ (zie Leestips)/

Bronnen
Z24, 24 maart 2016: ‘Windenergie heeft de grootste potentie van alle duurzame energiebronnen’
Foto: Eneco

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.