Wind op zee voor Rijk € 6 mrd goedkoper

24 maart 2015 – De subsidies voor windparken op zee zullen in de periode van 2019 tot 2038 geen € 18 mrd bedragen, maar waarschijnlijk € 12 mrd.
Dat schrijft minister Kamp aan de Tweede Kamer. De SDE+ subsidieert het verschil tussen de kosten van wind op zee en de werkelijke elektriciteitsprijs. Pas wanneer alle tenders voor wind op zee zijn afgerond (eind 2019) ontstaat er een redelijk beeld van de uiteindelijke subsidielasten. Toch meldt minister Kamp (EZ) de Tweede Kamer nu al, dat hij verwacht dat de subsidiekosten voor de periode 2019-2038 niet meer dan ruim € 12 mrd zullen bedragen in plaats van de eerder berekende € 18 mrd.
De lagere bovengrens wordt vooral veroorzaakt doordat de elektriciteitsprijs voor de komende jaren lager wordt ingeschat.
Ook zullen de kosten die de eigenaren voor windparken op zee zullen moeten maken voor de aansluiting op het landelijk elektriciteitsnet lager zijn, doordat TenneT het ‘stopcontact op zee’ gaat beheren. De keuze voor TenneT als enige netbeheerder op zee zal naar verwachting een besparing van € 3 mrd in 15 jaar opleveren. Overigens zullen de kosten van de aansluiting van de windparken op het hoogspanningsnet uiteindelijk in rekening worden gebracht bij de afnemers van elektriciteit.

Bronnen
Brief minister Kamp aan de Tweede Kamer, 23 maart 2015: Kosten windenergie op zee (Kenmerk DGETM-ED/15033774).

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.