Windbedrijven op handelsmissie naar Duitsland en Denemarken

19 maart 2015 – In Denemarken en Duitsland liggen goede kansen voor Nederlandse bedrijven in de (offshore) windenergiesector. De bedrijven reizen in het kielzog van de koning en de koningin, die de landen van 17 tot 20 maart aandoen voor een bezoek, om contact te leggen met Deense en Duitse bedrijven. 

Op 17 en 18 maart is de handelsmissie in Denemarken, waar volop kansen zijn voor windenergiebedrijven.

Uit een bericht van Europa.nu
‘(…) Denemarken heeft een zeer ambitieus doel op gebied van duurzaam energie en klimaat: in 2050 moet het land volledig onafhankelijk van fossiele brandstoffen zijn en moet alle energie van duurzame bronnen komen. Windenergie is de belangrijkste energievorm om dat doel te bereiken. Zo is als subdoel opgenomen dat de helft van de Deense elektriciteitsconsumptie in 2020 afkomstig van wind moet zijn. (…)’

Daarna gaat een handelsmissie naar Noord-Duitsland. In Duitsland staat duurzame energie sinds de Energiewende hoog op de agenda.

Uit een bericht van Cleantec Holland, medeorganisator van de handelsmissie 
‘(…) Tot 2020 moeten 6,5 GW aan nieuwe capaciteit op de Duitse Noordzee worden geïnstalleerd. Hamburg heeft zich daarbij de afgelopen jaren succesvol kunnen profileren als de hub voor de offshore windindustrie. (…)’

Volgens ING is de samenwerking tussen Duitsland en Nederland van cruciaal belang om de offshore windenergie snel te laten groeien.

Uit een bericht van ING
‘(…) Nederland en Duitsland zijn al nauw verweven met elkaar op het gebied van duurzame energie, maar er is veel ruimte om de samenwerking verder uit te breiden. Dit kan bijvoorbeeld via gezamenlijke platforms in zee waar de energie van verschillende windparken bijeen komt. Als vervolgens de stroomnetten verder aan elkaar gekoppeld worden, stroomt de elektriciteit automatisch naar de gebieden waar het nodig is. Zo wordt de situatie doorbroken dat beide landen hun eigen windparken automatisch op de nationale netten aansluiten. Doordat er daarnaast meer stroomconnecties komen tussen de twee landen kan de elektriciteit vervolgens daarheen worden gebracht waar het nodig is en hoeft de stroom van een Duitse offshore windpark niet eerst naar een Duits station aan land worden gebracht wat enorme extra investeringen vergt. (…)’

 

Bronnen
Cleantech Holland: Offshore wind missie Denemarken en Noord-Duitsland
ING, 18 maart 2015: ING: samenwerking Nederland-Duitsland cruciaal voor snelle groei offshore windenergie
Europa.nu: Economische missies naar Denemarken en/of Noord-Duitsland met minister Lilianne Ploumen

 

 

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.