Windenergie – Wat is er bij de provincie Noord-Holland aan de hand?

19 september 2016Wat is er aan de hand met het windmolenbeleid van de provincie Noord-Holland? De gemeente Amsterdam heeft het over ‘absurde en kafkaëske eisen’. ‘De provinciale bureaucratie zit de noodzakelijke omslag naar duurzaamheid in de weg.’

Onder de kop ‘Altijd tegenwind in Noord-Holland’ besteedt het dagblad Trouw er uitvoerig aandacht aan.

Uit het artikel van Trouw
‘(…) Wie windmolens wil bouwen in Noord-Holland moet wel van heel goeden huize komen. De provincie stelt zeer strikte eisen. (…)
Vier jaar geleden had Noord-Holland (…) een verbod op álle nieuwe windmolens afgekondigd. Er stonden al 300 windturbines in de provincie en dat vond het bestuur voorlopig welletjes. (…) Duurzame bedrijven, politici en milieuclubs stonden met de oren te klapperen. Het omstreden totaalverbod op windturbines zou uiteindelijk niet van kracht blijven in Noord-Holland. Maar de toon was gezet voor de jaren die volgden. De provincie wil niet meer doen op het terrein van windenergie dan noodzakelijk is. (…)
Bij Noord-Holland gaat D66-gedeputeerde Jack van der Hoek sinds dit jaar over energie en duurzaamheid. Hij volgde partijgenoot Ralph de Vries op, die uit eigen beweging aftrad omdat hij de strenge windenergieregels niet meer wilde verdedigen. (…) [De Vries over zijn aftreden:] “In toenemende mate heb ik moeite met het verdedigen van beleid, dat ik te generiek en beperkend vind en dat niet bijdraagt aan de noodzakelijke energietransitie in Noord-Holland.” (…)’

Amsterdam maakte afgelopen vrijdag bekend naar de rechter te stappen

Uit een ander artikel van Trouw
‘(…) Na zes jaar gesteggel is de maat vol voor Amsterdam. De hoofdstad wil nieuwe windmolens in de gemeente plaatsen, maar door strenge eisen van de provincie Noord-Holland wil het maar niet lukken, tot frustratie en onbegrip van wethouder Abdeluheb Choho (D66, duurzaamheid). Hij stapt naar de bestuursrechter.
“Wij willen in de gemeente snel aan de slag met de realisatie van duurzame energieproductie met extra windmolens”, zegt Choho. “Maar door absurde en kafkaëske regels van de provincie komen we niet vooruit.” Van de ongeveer vijfentwintig windmolens (70 megawatt) die Amsterdam snel wil plaatsen, vooral in het havengebied, mogen er van Noord-Holland misschien een handjevol (10 MW) komen. Choho’s conclusie: “Provinciale bureaucratie zit de noodzakelijke omslag naar duurzaamheid in de weg.” (…) Hij pleit ervoor dat gemeenten meer regie krijgen over duurzame energieprojecten. “Gemeenten kennen hun eigen mogelijkheden en ze kunnen ook beter werken aan draagvlak voor schone energie.” (…)’

Noord-Holland houdt vast aan streng beleid

Zaterdag reageerde de provincie, ook in Trouw.
Uit een bericht van Trouw
‘(…) Hij vindt het ‘jammer’ dat de gemeente Amsterdam naar de rechter stapt wegens ‘absurde’ regels die de provincie Noord-Holland zou hanteren voor nieuwe windmolens. “Maar ik zie geen reden om ze aan te passen”, zegt gedeputeerde Jack van der Hoek (D66, duurzaamheid) van Noord-Holland. (…)
Er zijn wel degelijk plannenmakers in Noord-Holland die daar in wel slagen, reageert Van der Hoek. Pertinent onhaalbaar is het niet. Zes van de zeventien ingediende voorstellen voor windmolens in de provincie schoot Noord-Holland niet af.(…) Volgens Van der Hoek mankeert er niks aan de set van regels, al was het maar omdat ze democratisch in de Provinciale Staten van Noord-Holland zijn vastgesteld. (…)’

Bronnen
Trouw, 16 september 2016: Altijd tegenwind in Noord-Holland (via Blendle)
Trouw, 16 september 2016: Gevecht om windmolens voor rechter (via Blendle)
Trouw, 17 december 2016: Noord-Holland houdt strenge regels windmolens vol (via Blendle)

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.