Windenergie (offshore)

 • In 2014 is wereldwijd twee keer zoveel geïnvesteerd in offshore windenergie als in het jaar daarvoor. Het gaat om een totaal bedrag van bijna 20 miljard dollar. Grote projecten, die begin 2015 in aanbouw zijn, zijn onder meer het 600 MW Gemini windpark in de Noordzee boven Schiermonnikoog, (3,8 miljard dollar) en het 402 MW Dudgeon windpark in de UK Noordzee (2,6 miljard dollar).
  Bron
  .
 • Nederlandse offshore windparken moeten tegen het jaar 2023 5 miljoen Nederlandse huishoudens voorzien van elektriciteit. Het kabinet heeft hierbij gekozen voor een relatief klein aantal grote windparken in plaats van veel kleine windparken heeft het kabinet gekozen voor een aantal grote windparken. Dit bespaart kosten, bovendien blijft er ruimte over voor scheepvaart.
  Bron
  .
 • Uit onderzoek blijkt dat het gebied voor de kust van Zuid- en Noord-Holland het meest geschikt is voor nieuwe offshore windparken. Nieuwe windparken zullen naar verwachting op minimaal 22 kilometer afstand van de kust komen. Alleen bij twee gebieden voor de Zuid- en Noord-Hollandse kust komen de windmolens dichter bij de kust te staan, op minimaal 18,5 kilometer.
  Bron
  .
 • TenneT heeft begin 2015 al 2.800 MW aan transportcapaciteit gerealiseerd voor offshore windturbines op het Duitse gedeelte van de Noordzee. TenneT voldoet hiermee eerder dan gepland voor bijna de helft aan de uitbreidingsdoelen van de Duitse regering, namelijk 6.500 MW in 2020.
  Bron
  .
 • Het totaal vermogen aan windturbines op land en zee in Nederland bedroeg in 2009 228 MW, doelstelling voor 2015 is 1.178 MW, in 2020 zou er 6.000 MW aan windturbines moeten staat terwijl de doelstelling voor 2050 20.000 MW is.
  Bron
  Vechten om de wind (Jeroen Trommelen in: De Volkskrant 10 januari 2015)
  .
 • Europa wil in het jaar 2020 12 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen halen. Om deze doelstelling te halen zijn er minstens 10.000 offshore windturbines nodig. Momenteel staan er in het Europese gedeelte van de Noordzee al 5.000 windturbines, de komende vijf jaar moet dus een verdubbeling van het aantal plaatsvinden.
  Bron
  Chris Westra: Offshore wind, clean energy from the sea/schone elektriciteit van zee. Uitg.: Chris Westra, Amsterdam, 2014
  .
 • Het eerste offshore windpark ter wereld, het Deense Vindeby windmolenpark uit 1991 in het ondiepe Kattengat bestond uit elf windturbines van 450 kW, met een totaal vermogen van bijna 5 MW. Wie weet dat de meeste offshore windturbineparken tegenwoordig totaal aanzienlijk meer vermogen hebben, zoals bijvoorbeeld het in 2012 opgeleverde Londen Array van 630 MW, terwijl de huidig gerealiseerde parken bovendien vaak in veel dieper water gebouwd zijn, zal beseffen hoe snel de betreffende techniek zich in korte tijd ontwikkeld heeft.
  Bron
  Chris Westra: Offshore wind, clean energy from the sea/schone elektriciteit van zee. Uitg.: Chris Westra, Amsterdam, 2014
  .

Opgesteld op 6 juni 2015

> Alle samenvattingen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.