Windenergie op land: ‘Gemeenten buitenspel gezet’

Windenergie op land: ‘Gemeenten buitenspel gezet’

4 maart 2016 – Vooral rond de besluitvorming over windmolenparken voelen gemeenten zich buitenspel gezet door de rijkscoördinatieregeling (RCR), de provinciale coördinatieregeling (PCR) en de Crisis- en herstelwet (Chw) . Een groep gemeenteraadsleden heeft zich bezorgd tot de Eerste Kamer gewend.

‘Het Raadsledeninitiatief voor de Lokale Autonomie’ wil dat de Eerste Kamer ingrijpt en het recht van gemeenten op ‘zienswijze en beroep’ laat herstellen. (De brief aan de Eerste Kamer dateert overigens al van eind januari.)

Uit een bericht van Energie Overheid
‘(…) Het Veendamse raadslid Lies Zondag, een van de initiatiefnemers van de brief, zegt uit naam te spreken van 150 raadsleden uit 80 gemeenten. ‘Het vertrouwen van onze inwoners in de democratie heeft door de ‘over-ons-zonder-ons-aanpak’ van rijk en provincies bij windenergie op land een dieptepunt bereikt’, schrijven Zondag cs. ‘In gemeenschappen waar windmolenplannen spelen, staan groepen inwoners lijnrecht tegenover elkaar: de initiatiefnemers die extreem goed gaan verdienen en de inwoners die de overlast mogen ervaren en grote financiële schade en gezondheidsproblemen kunnen oplopen.’
De briefschrijvers benutten de casus “Windenergie op land” om duidelijk te maken hoe naar eigen zeggen gemeenten, gemeenteraden en burgers buitenspel worden gezet. (…)

Een van de problemen die de brief van de raadsleden aan de Eerste Kamer aansnijdt, is hun zorg over de doorzettingsmacht van het Rijk. Volgens Bröring [de hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring van de Rijksuniversiteit Groningen] zijn die zorgen over de genoemde regelingen terecht: ‘In Drenthe [de besluitvorming rond windmolens in de Drentse Veenkoloniën] had het anders kunnen lopen als het proces via de provincie was opgelost. Dan hadden gemeenten meer reële inbreng gehad.’

De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn hebben hun kort geding tegen de manier van besluitvorming over de plaatsing van windmolens verloren, maar gaan in hoger beroep. Volgens Bröring is het omstreden of de rijkscoördinatieregeling hier wel van toepassing is. ‘De voorzieningenrechter motiveerde de zaak summier, misschien met in zijn achterhoofd dat het eigenlijk een zaak voor de Raad van State is. Dat is het ook.’ (…)’

Bronnen
Energie Overheid, 28 februari 2016: Omgevingswet zet gemeenten buitenspel
Brief aan de Eerste Kamer (van Raadsledeninitiatief Lokale Autonomie), 28 januari 2016: De Omgevingswet in relatie tot de lokale autonomie en democratie (pdf, 6 pag.)
Zie ook
FluxEnergie, 12 november 2015: VNG wil meer zeggenschap gemeenten over windmolens
FluxEnergie, 16 december 2015: Verzet tegen windmolens: ‘Gemeenten buitenspel’
Foto: Eneco

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.