Windenergiesector vraagt Europese energieministers om bindend langetermijnbeleid

Sommer: ‘Zes miljard voor wind op zee is weggegooid geld’

Vooruitlopend op het overleg tussen de lidstaten, vragen verschillende bedrijven uit de Europese windsector de raad van energieministers van de Europese Unie om bindend langetermijnbeleid dat investeringszekerheid kan geven. In plaats daarvan, vrezen ze, dreigen EC-doelstellingen steeds afgezwakt te worden in onderhandeling met lidstaten. 

Waren Europese Commissie (EC) plannen voor 2020 bindend, bij het opstellen van de doelstellingen voor 2030 lijkt de lidstaten veel vrijheid gegund te worden. In praktijk leidt dat ertoe dat de EC-voorstellen rond energie-efficiëntie en het aandeel hernieuwbare energie in overleg met de individuele lidstaten steeds verder uitgekleed worden, vrezen de bedrijven. Dat is funest voor de investeringszekerheid, stellen ze: niet voor niets zijn de landen die de kosten van windenergie hebben weten terug te verminderen, zijn juist de landen die duidelijke lange termijn visies gaven op hun beleid en regulering.

‘Doe als Nederland’

Nederland is een goed voorbeeld, vinden de bedrijven: de regering kondigde een vijf-jaren programma aan voor de veiling van off shore wind, goed voor 700 MW per jaar. Daardoor kon de industrie investeren en daalden de kosten. Windenergie vergt lange termijn investeringen in fabrieken, testopstellingen, kennis, onderzoek en innovatie, benadrukken de afzenders, en die worden pas gedaan als er zich is op toekomstige efficiëntieverbeteringen, schaalvergrotingen en kostenreducties.

“Onshore wind is momenteel de goedkoopste vorm van nieuwe elektriciteitsopwekking”, schrijven de bedrijven, ” en offshore volgt niet ver daarna.” Om dat te kunnen blijven bieden, heeft de sector duidelijkheid nodig over:

  1. de afzetvolumes van verschillende technologieën,
  2. nationale plannen waaruit blijkt hoe de benodigde transmissie en distributie infrastructuur eruit komt te zien, hoe overcapaciteit opgevangen gaat worden en hoe de energiesystemen voldoende flexibel gemaakt gaan worden
  3. energietransitietrajecten waarin het minimum aandeel hernieuwbare energie bindend wordt vastgelegd
  4. overzicht over de naleving van Europese richtlijnen: bindende doelstellingen voor de EU plannen voor 2030, waarbij de voorstellen van de Europese Commissie nagevolgd worden

Timing

De brief werd verzonden aan de vooravond van overleg van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper), waarin de Verordening Governance Energie Unie wordt besproken. Ze bespreken daarbij onder meer het toezicht op de uitvoering van voorstellen voor een schoner, efficiënter en goedkoper energiesysteem. In het eerdere ‘EU-Winterpakket’ werd het EU-doel voor energie-efficiëntie aangescherpt: in 2030 moet het energieverbruik van alle lidstaten met 30% zijn gedaald ten opzichte van een business as usual-scenario. Om dat te realiseren werden echter geen nationale doelen gesteld.

Bronnen:

  • Energeia, 25 oktober 2017,  ‘Windsector maakt zich zorgen over verzwakking Europese plannen’
  • ACCIONA, ABB, Asociación Empresarial Eólica (AEE), Danish Wind Industry Association (DWIA), DONG Energy, EDP Renewables, Energie Baden-Württemberg (EnBW), Eneco, ENERCON, Envision, E.ON Climate & Renewables, ERG Renew, GE Renewable Energy, Iberdrola, MHI Vestas, Nordex-Acciona Windpower, Polish Wind Energy Association (PWEA) RES Ltd., Siemens Gamesa Renewable Energy
    Vattenfall & Vestas , 25 October 2017, letter to Council of the European Union
  • Energeia, november 2016, ‘Brussel scherpt besparingsdoel aan in omvangrijk winterpakket’

Foto: ABN AMRO

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.