Windmolens voor de kust hebben amper effect op toerisme

29 januari 2016 – De Volkskrant onthult de inhoud van een rapport van bureau Decisio dat laat zien dat windmolens voor de just nauwelijks of geen invloed op het toerisme hebben.

Uit het bericht van de Volkskrant
‘(…) Het aantal toeristen dat wegblijft vanwege windmolens aan de horizon, ligt volgens de onderzoekers ‘tussen 0 en 10 procent’. Als er al bezoekers wegblijven, betreft dat deels verschuiving naar andere toeristische locaties.
De studie van bureau Decisio laat weinig heel van eerder onderzoek in opdracht van kustgemeenten die zich verzetten tegen de windmolenplannen. Daaruit zou blijken dat 17 tot 20 procent van de vakantiegangers wegblijft wanneer windmolens dichterbij dan 22 kilometer uit de kust worden geplaatst; de grens waarbij ze vrijwel onzichtbaar worden vanaf het strand. Dat zou volgens de gemeenten 6.000 banen kosten.
Die schatting is vijf keer te hoog, en per saldo leiden windmolens op zee zelfs tot méér banen, stellen de onderzoekers die door het ministerie van Economische Zaken aan het werk zijn gezet. (…)’

Drie gebieden: Borssele, Hollandse Kust Zuid, Hollandse Kust Noord
Op de website van RECRON, de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland,  wordt bericht over de beoogde gebieden voor de windparken op zee.

Uit het bericht van RECRON
‘(…)  Het kabinet heeft drie gebieden gekozen waar de komende jaren windparken op zee kunnen worden ontwikkeld: Borssele, Hollandse Kust (zuid, Provincie Zuid-Holland) en Hollandse Kust (noord, Provincie N-Holland). Deze locaties zijn opgenomen in de ontwerp-Rijkstructuurvisie als onderdeel van het Nationaal Waterplan 2009-2015 en bevinden zich buiten de 12-mijlszone (>22 km).
Het windenergiegebied Borssele wordt als eerste ontwikkeld. De voorbereidingen voor de eerste tender zijn in volle gang.
Het tweede gebied dat wordt ontwikkeld is Hollandse Kust (zuid) voor de kust van de Provincie Zuid-Holland. (…) Deze kavels liggen in het gebied buiten de 12-mijlszone (> 22 km) dat in het nationaal waterplan is aangewezen. (…)
RECRON heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat vanwege de visuele effecten van windmolens op zee op de beleving van het strand (en daarmee de mogelijke economische effecten op onze sector), buiten de 12-mijlszone moeten worden geplaatst, conform de ontwerp-Rijksstructuurvisie. Ook de toeristische kustgemeenten zitten op deze lijn.(…)

De gemeenten Noordwijk, Katwijk, Zandvoort, Wassenaar en Bergen maken zich sterk om de geplande windmolenparken op zee niet in het zicht van de kust te bouwen, maar verder op zee, in het gebied IJmuiden-Ver, één van de alternatieve locaties. Er is meer draagvlak voor dat gebied en er kunnen méér windmolens worden gebouwd, waardoor er veel meer duurzame windenergie kan worden opgewekt. Bovendien zijn de windmolens niet zichtbaar vanaf de kust en vormen ze dus ook geen bedreiging voor het toerisme aan de kust. (…)’

Plannen ter inzage
Via www.bureau-energieprjecten.nl liggen de plannen ter inzage.
Er worden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden op 17 februari (Kijkduin) en op 18 februari (Noorwijkerhout)
Op 3 februari organiseren de gemeenten Noordwijk, Katwijk, Zandvoort, Wassenaar en Bergen een informatiebijeenkomst over hun verzet tegen de plannen. (Alle informatie via RECRON)

 

Bronnen
De Volkskrant, 29 januari 2016: Windmolen stoort badgasten amper (via Blendle)
RECRON, 27 januari 2016: Windenergie op zee: binnen of buiten de 12-mijlszone?

Foto: suggestieve fotomontage van de tegenstanders (De Vrije Horizon)

 

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.